Esimiehen check-lista
Neuvokas perhe banneri
Tässä listassa on vinkkejä siihen, miten esimiehet voivat parhaiten tukea Neuvokas perhe – menetelmän juurtumista käyttöön koulutuksen jälkeen.
  • Säännölliset palaverit

Neuvokas perhe – menetelmän käyttökokemuksia on hyvä jakaa palavereissa silloin tällöin, esimerkiksi puolivuosittain. Miten menetelmä meillä on lähtenyt toimimaan? Mitä hyviä kokemuksia olemme huomanneet? Mikä on haastanut? Jatkammeko menetelmän käyttöä näin vai teemmekö jotain muutoksia käyttöömme? Yhdessä on hyvä näistä silloin tällöin puhua ihan suunnitellusti, koska yhteiset käyttötavat ja pelisäännöt sekä kokemusten vaihtaminen tukevat selkeästi menetelmän käyttöä. Monesti kollega on myös voinut keksiä ratkaisun asiaan, jota on itsekin miettinyt. Palavereissanne heränneisiin kysymyksiin vastaamme me myös mielellämme – otattehan herkästi yhteyttä (terhi.koivumaki@sydanliitto.fi ), niin mietitään yhdessä paras ratkaisu asiaan.

 

  • Neuvokas perhe - vastuuhenkilö

Moni alue on nimennyt yhden vastuuhenkilön Neuvokas perhe – menetelmälle. Vastuuhenkilö vastaa esimerkiksi korttien tilauksesta, menetelmän sisältymisestä säännöllisesti palavereihin, yhteistyöstä Sydänliiton kanssa jne. Tämä on koettu hyvin toimivaksi.

 

  • Banneri

Neuvolan/koulun/kaupungin verkkosivuilla oleva Neuvokas perhe – banneri auttaa perheitä löytämään Neuvokas perhe – verkkosivuille. Tämä taas auttaa menetelmän käyttöä vastaanotolla, kun perhe on mahdollisesti sivuilla jo vieraillut ja menetelmään vähän jo tutustunut. Bannerin voi tilata meiltä veloituksetta (terhi.koivumaki@sydanliitto.fi) ja muokkaamme sen tarvittaessa juuri oikean kokoiseksi sivuillenne. Yhden mallinen ja näköinen banneri on näkyvissä tämän sivun kuvana.

 

  • Kortin käytön mahdollistaminen

Paperinen Neuvokas perhe – kortti on vielä terveydenhoitajien ja perheiden päätyöväline, ennen kuin sähköinen asiointi tulee kunnolla osaksi arkipäivää. Olisi hienoa, jos alueella olisi resursseja mahdollistaa paperisten korttien tarjoaminen kaikille/lähes kaikille perheille. Kortti tulee maksamaan alle 3 euroa/lapsi sikiöajasta 12-vuotiaaksi saakka. Sivuillamme oleva veloitukseton sähköinen kortti on myös hyvä vaihtoehto jo nyt osalle perheistä.

 

  • Osaksi kunnan toimintamallia ja hyvinvointikertomusta

Neuvokas perhe – menetelmä on tärkeä kirjata osaksi kunnan toimintamallia ja hyvinvointikertomusta. Näin menetelmän käyttö tehdään näkyväksi ja siihen varataan tarvittavat resurssit. Menetelmästä on hyvä kertoa myös muille ammattilaisille, joiden kanssa moniammatillista lapsiperheiden elintapaohjausta alueellanne teette.

 

  • Vahvistuskoulutuksen järjestäminen

Mikäli alueellanne on tarve vahvistuskoulutukseen, jossa tuemme ja tsemppaamme menetelmän käyttöä tai vaihtoehtoisesti perehdymme kanssanne johonkin ajankohtaiseen ravitsemus- ja liikuntateemaan, ottakaa yhteyttä: terhi.koivumaki@sydanliitto.fi .