Käytännön esimerkkejä työvälineiden käytöstä
lapset luonnossa
Käytännön esimerkit työvälineidemme käytöstä ovat olleet teidän terveydenhoitajien toivejuttuna: miten hyödyntää niitä erilaisten perheiden kanssa ja erilaisissa elintapaohjaustilanteissa? Tässä kootusti vinkkejä niin kortin, nettisivujen kuin kuvakansionkin käyttöön lapsiperheiden elintapaohjaustyössäsi.

KORTTI

-Perheet, jotka kokevat elintapojensa olevan hyvällä mallilla

Neuvokas perhe – kortti on tarkoitettu terveyttä edistäväksi interventioksi, siis tarjottavaksi kaikille perheille. Jokaisen ammattilaisen asiakkaista löytyy perheitä, joilla elintavat ovat hyvällä mallilla. Tällaisten perheiden kanssa voi elintapaohjaus-hetki Neuvokas perhe – kortin kanssa olla aika lyhyt: perhe on täyttänyt kortin, verrannut omia elintapojaan suosituksiin, saanut samalla niistä tietoa ja huomannut itsekin tekevänsä arjessa sopivasti terveyttä edistäviä valintoja. Ammattilainen voi vastaanotolla kehua tätä ja kannustaa jatkamaan samaan malliin. Konkreettisten ja yksityiskohtaisempien kehujen antaminen on helpompaa kortin avulla.

Esimerkki:
”Mikä ruokapuolen väittämistä oli sellainen, johon olitte erityisen tyytyväisiä?”

”No meille on kyllä tosi tärkeää nämä päivittäiset yhteiset ateriat.”

”Onpa hienoa, että syötte päivittäin perheenä yhdessä! Yhdessä syöminen on monella tapaa terveydelle ja hyvinvoinnille hyvä juttu. Ja mikä olisikaan parempi paikka vaikka vaihtaa päivän kuulumisia. Jatkakaa ihmeessä samaa!”

 

-Vähäpuheiset perheet

Yleisesti ohjeemme on, että teidän ammattilaisten ei tarvitse nähdä Neuvokas perhe – korttia. Jos avoimia kysymyksiä kysyessäsi perhe nostaa puheeksi sieltä asiat, joihin he ovat tyytyväisiä ja joihin toivovat teiltä tietoa tai tukea, se riittää. Jokaisella on varmasti kuitenkin perheitä tai oppilaita, jotka eivät tuota paljoakaan puhetta, kun esität avoimia kysymyksiä kortista. Tällöin voi kysyä, sopiiko, että korttia katsotte ja nostaa sieltä esiin muutamia vihreitä palloja:

”Hei hienoa, että teillä on tuo päivittäinen ulkoilu vihreänä. Mitäs sä tykkäät pihalla puuhata?/Mitä teidän perhe touhuaa ulkona?”

”Teilläpä näyttää ruokailupuolella olevan paljon vihreää. Mitkä täällä oli sellaisia kohtia, joihin olitte erityisen tyytyväisiä?”

 

-”Meillä on kaikki hyvin”-perheet

Elintapa-asiat ovat sellaisia, jotka toiset perheet kokevat erittäin henkilökohtaisiksi. Jotkut perheet eivät ehkä syystä tai toisesta ole valmiita keskustelemaan niistä vastaanotolla. Neuvokas perhe – kortinkin kohdalla voi tulla vastaan perheitä, ketkä ovat täyttäneet kortin täydellisen vihreäksi ja sanovat, että heillä on kaikki hyvin. Tällöin hyvä tapa on jättää ovi auki ensi kerralle: ”Kiitos kun täytitte kortin. Nämä asiat ovat sellaisia, joita täällä minun luona voidaan aina käsitellä ja minulle voi näistä soittaakin.” Jos kuitenkin jokin terveyteen liittyvä mittaus, esimerkiksi paino tai verensokeri on muuttunut terveyden kannalta epäedulliseen suuntaan, on terveydenhuollon ammattilaisen velvollisuuskin jutella asiasta. Silloin suosittelemme palaamaan Neuvokas perhe – korttiin ja pyytämään perheen nostamaan sieltä esimerkiksi ruokapuolelta väittämän, johon he ovat erityisen tyytyväisiä. ”Mikä täällä ruokapuolella on teidän perheellä kaikista vihrein pallo? Mikä liikuntapuolella oli se väittämä, mihin te olette erityisen tyytyväisiä?” Tehdään perheelle siis näkyväksi heidän hyvin toimivia arjen tottumuksia ja vahvistetaan niitä sekä mietitään, voisiko niitä hyviä asioita tehdä enemmän. Olemassa olevan vihreän kirkastaminen on paljon helpompaa, mukavampaa ja tutkitusti tehokkaampaa, kuin punaisen vaihtaminen vihreäksi. Ja silti asian kanssa päästään eteenpäin.

 

-Kortista kieltäytyvät perheet

Joillakin asiakkailla on hyvin vahvat mielipiteet elintapa-asioista, erityisesti ravitsemuksesta. Nämä mielipiteet voivat olla hyvinkin ristiriidassa esimerkiksi tämän päivän ravitsemussuositusten kanssa. Joidenkin asiakkaiden kanssa asiasta voi tästä huolimatta keskustella hyvinkin hedelmällisesti. Toisten asiakkaiden kanssa tällaista keskustelua on haastava saada aikaan ja silloin on hyvä kunnioittaa perheen omaa valintaa. Voi esimerkiksi ottaa käyttöön lauseen:

”Meidän tehtävä täällä terveydenhuollossa on kertoa suosituksista ja teidän perheiden tehtävä on tehdä valintoja.”

Jokaisen perheen kanssa varmasti löytyy myös sellainen teema, josta ajatellaan samoin. Esimerkiksi marjojen, hedelmien tai kasvisten käyttö on usein aihe, jonka edut kaikki tunnistavat. Eri lailla asiaoista ajattelevien kanssa voi hyvin keskittyä keskustelemaan näistä asioista. Ja vaikka joistain asioita oltaisiin eri mieltä, voi vanhemmille antaa positiivista palautetta siitä, että he ovat kiinnostuneita terveyteen liittyvistä asioita.

 

Lue lisää kortin käyttövinkkejä kouluterveydenhuollossa.

 

KUVAKANSIO

-Käyttö perheiden kanssa

Niin liikunnan kuin ruokailunkin kohdalla hyvä kuva kertoo usein enemmän kuin tuhat sanaa. Perheen arjen valinnoista voikin keskustella kuvakansion kuvien avulla. Jos perhe kokee esimerkiksi liikunnan haastavaksi arjessaan, voi Liikkuminen onnistuu koska? – ja Meidän perhe liikkuu yhdessä – kuvat (kuvat 3 ja 4) auttaa miettimään, mitä liikunnallinen arki heillä voisi tarkoittaa. Jos perhe taas pohtii välipalojen merkitystä arjessaan, voi kuvakansion välipala- ja sokeripalakuvista olla apua sopivien välipalojen valinnassa (kuvat 40-47).

 

-Käyttö koululaisten kanssa

Alakoululaisten voi olla haastavaa kuvailla omia arjen ruokailuja ja liikkumisiaan tai vastaukset kysymyksiin voivat olla välillä hyvin vähäsanaisia. Lapsien onkin monesti helpompaa lähteä kertomaan arjestaan kuvien kautta. Kuvakansiosta löytyy paljon kuvia alakoululaisten elintapaohjaustilanteeseen: esimerkiksi lapsen lautasmalli-kuvan (kuva 27) avulla voi jutella lapsen kanssa, miltä hänen ruokalautasensa koulussa tai kotona näyttää. Juomakuvien (kuvat 44 ja 48) sokeripalat voivat auttaa koululaista hahmottamaan, miten juomalla ja juomalla on eroa. Liikuntakuvien (kuvat 10-15) avulla koululaisen on helpompi esimerkiksi valita kahdesta: näyttävätkö minun välituntini tältä vai tältä? Entäpä kuljenko kouluun autolla vai kävellen/pyörällä? Arkirytmin kuva (kuva 16) voi toimia hyvänä keskustelun avaajana koululaisen omaan arkipäivään kokonaisuutena.

 

-Käyttö maahanmuuttajien kanssa

Kun yhteistä kieltä ei ole tai sen käyttö on haastavaa, on hyvästä kuvasta apua. Esimerkiksi liikunnan kuvista perhe voi osoittaa heille tuttuja ja mieluisia liikuntamuotoja tai heille voi antaa ideoita, millaista perheen yhteinen liikunta voisi olla (kuva 5). Ruokakuvilla taas voi konkretisoida kuinka paljon esimerkiksi tietyt elintarvikkeet sisältävät  sokeria, suolaa tai rasvaa. Myös sydänmerkin esittelemisestä (kuva 23) voi olla apua, jotta perheen olisi helpompi löytää terveydelle parempia tuotteita kaupassa. Materiaalit osiosta löydät kootusti myös kuvat, joista erityisesti on koettu olevan hyötyä maahanmuuttajien terveyskasvatuksessa..

 

-Erityisruokavaliot

Monien terveydenhoitajien asiakkaissa on varmasti perheitä, joilla on erilaisia erityisruokavalioita. Erityisruokavalioiden kohdalla voi olla tarpeen tarkistaa, että perhe saa kaikkia tarpeellisia ravintoaineitaa. Esimerkiksi maidottomassa ruokavaliossa voi hyödyntää kalsium-kuvaa (kuva 29) ja pohtia, mistä maidottomista lähteistä perhe saa päivittäisen kalsiumin. Lisäksi vitaminoitujen kasvimaitovalmisteiden tai lisäravinteiden käytöstä kannattaa toki jutella. Viljattoman/gluteenittoman ruokavalion kohdalla kuitukuvan (kuva 28) katsominen voi auttaa perhettä hahmottamaan ja kertomaan, mistä kaikista muista lähteistä he kuituja saavat. Kovia rasvoja sisältäviä maitotuotteita suosivien perheiden kanssa kuva pehmeistä rasvoista (kuva 34) voi olla hyödyksi: mitä näistä heidän arjen ruokailuun sisältyy?

 

NETTISIVUT www.neuvokasperhe.fi

-Lisätiedon ja vinkkien lähde

Nettisivuillemme voi ohjata ihan kaikkia perheitä katselemaan erilaisia perhearkeen, liikuntaan tai ruokailuun liittyviä artikkeleita, kuvia, vinkkejä ja videoita. Selailemalla he löytävät sieltä jutut, jotka kiinnostavat juuri heitä. Monesti terveydenhoitajat ohjaavat perheitä myös jonkun heille ajankohtaisen artikkelin äärelle saamaan lisätietoja. Esimerkiksi jos vastaanotolla perheen kanssa on juteltu lapsen valikoivasta syömisestä, voi perheelle näyttää, mistä löytyy siihen liittyvä 10 vinkin juttu. Tai jos vähän liikkuva perhe kaipaa ideoita arkiliikunnan lisäämiseen, voi ohjata liikunnan puolelta luontoliikuntaan keskittyvän Talvileikit ja eväsretki – jutun tai Olohuonesirkuksen – pariin.

 

-Jos perhe ei ole valmis/halukas puhumaan lapsensa ylipainosta

Välillä vastaanotolla tieto lapsen painonkehityksestä voi yllättää vanhemmat tai vanhemmat eivät syystä tai toisesta halua aiheesta puhua. Tällöin on luonnollisesti tärkeää arvostaa perheen päätöstä ja antaa perheelle aikaa asian käsittelyyn. Perheelle voi tällöin kertoa nettisivuillamme olevasta Lasten ylipaino – osuudesta, josta löytyy paljon tietoa ja tukea tilanteeseen: esimerkiksi perheiden yleisimpiä kysymyksiä lastenlääkärille ja psykologille sekä vinkkejä lapsen itsetunnon tukemiseen ja asian käsittelyyn lapsen kanssa. Myös Ylipainosta tasapainoon –verkkokurssista voi olla apua näillekin vanhemmille. Täällä vanhemmat pääsevät anonyymisti tutustumaan, millaista tietoa ja tukea heille on tarjolla. Kurssi sisältää kahdeksan osaa, jotka voi käydä ihan oman aikataulun mukaisesti ja valikoidenkin. Kukin osa sisältää lyhyesti faktatietoa sekä runsaasti tehtäviä, joiden avulla perhe voi peilata omia ajatuksiaan ja omaa arkeaan sekä pohtia mahdollisia muutoskohtia. Voit myös tilata pientä paperiesitettä tästä kurssista perheillesi jaettavaksi: terhi.koivumaki@sydanliitto.fi .

 

Lue myös artikkeli Lapsen ylipainon puheeksi ottaminen vastaanotolla