Mikä on Neuvokas perhe?
Neuvokas perhe tuo iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin. Neuvokas perhe on osa Suomen Sydänliiton toimintaa. Neuvokas perhe tarjoaa ammattilaiselle menetelmän ja työvälineet lapsiperheiden elintapaohjaukseen. Perheille Neuvokas perhe tarjoaa tietoa ja tukea elintapoihin liittyen. Erityisesti haluamme tukea ylipainoisten lasten perheitä.

Neuvokas perhe - menetelmä ammattilaiselle

Neuvokas perhe -menetelmä on kehitetty perheiden elintapaohjauksen tueksi. Sen keskeinen tavoite on tukea perheen myönteistä kehitystä elintavoissa ja vahvistaa perheen pystyvyyden tunnetta. Olennaista on auttaa perhettä tunnistamaan jo toimivia arjen asioita ja sen kautta rakentaa pohjaa mahdollisille muutoksille. Muutostarpeet nousevat perheen itsearvioinnin kautta, jolloin ammattilaisen kanssa käyty keskustelu keskittyy perheen tärkeiksi kokemiin teemoihin.  

Menetelmä sisältää seuraavat työvälineet

Neuvokas perhe -menetelmän käyttöön on koulutettu jo yli 3000 terveydenhuollon ammattilaista ja menetelmä on käytössä yli puolesta Suomen kunnista. Neuvokas perhe -ohjaajakoulutus antaa valmiudet ja työvälineet menetelmän käyttämiseen.

Neuvokas perhe -verkkosivuilla perheille löytyy paljon tietoa ja tukea liittyen perhearkeen, liikuntaan, ravitsemukseen sekä lapsen ylipainoon.

Sivuilta löytyy lisäksi mm.

Annamme mielellämme lisätietoa Neuvokas perhe -menetelmästä ja vastaamme käyttöä koskeviin kysymyksiin. Ota siis rohkeasti yhteyttä!