Miten autan asiakasta löytämään motivaation elintapamuutokseen?
Konkreettisten muutosten tekeminen elämässä on usein vaikeaa. Ainakin sen ensimmäisen askeleen ottaminen kohti muutosta ja parempia elämäntapoja. Usein halua muutokseen olisi, mutta usko omiin kykyihin ja voimavaroihin voi horjua. Tutkija Marja Kinnunen kertoo videolla lempeästä elintapamuutokseen tukemisesta. Artikkelin esimerkkien kautta avautuu, mitä se käytännössä voisi olla, kun tuemme asiakasta esimerkiksi tupakoinnin lopettamisessa. Artikkelin lopussa on ammattilaiselle tarkoitettu tehtävä, jonka avulla voi pohtia miten omassa työssään itse tukee asiakkaita elintapamuutokseen ja omahoitoon.

Tunnista muutospuhe

Muutospuhe on asiakkaan itsensä ilmaisemaa puhetta muutoksen puolesta. Se voi olla puhetta halusta lopettaa tupakointi, pohdiskelua omista kyvyistä tai itselle tärkeistä syistä. Muutospuheen määrä ennustaa tehtyjä muutoksia. Siispä sen houkuttelu vastaanotoilla kannattaa!

Päätös lopettaa tupakointi on iso muutos elämässä ja sitä ennakoi usein suuri ristiriita: toisaalta tupakoitsija ymmärtää lopettamisen tuomat edut, toisaalta myös tupakoinnin tuomat hyvät asiat ja lopettamiseen liittyvät vaikeudet. Jos asiakas puhuu tupakoinnin lopettamisesta vastaanotolla, vaikka vain sivulauseessa esitetyn toiveen verran, nappaa kiinni tästä aiheesta! Jo pelkkä muutospuhe on merkki siitä, että asiakas on pohtinut asiaa, mahdollisesti jo pidemmän aikaa. Tähän vaiheeseen osuvat oikeat kysymykset voivat olla sysäyksenä lopulliselle muutokselle.

Vinkkejä muutospuheen herättelyyn

  • ”Mitä itse ajattelet tupakoinnistasi?”
  • ”Miksi haluaisit lopettaa tupakoinnin?”(huom! Vain jos asiakas on ilmaissut halua lopettaa)
  • ”Kerro vielä mistä et pidä nykyisessä tilanteessa?”
  • ”Missä toivoisit olevasi tämän asian kanssa vuoden kuluttua?”
  • "Mitä hyvää lopettamisesta seuraisi?"
  • ”Millaista tukea toivot minulta?”
  • ”Mitä pitäisi tapahtua, että lopettaisit?”
  • ”Kuinka tärkeää tämä on Sinulle?”

0 - 100 -tekniikka

Myös ”nollasta sataan” –tekniikka on hyvä apuväline motivoivan haastattelun tueksi. Sen avulla voidaan herätellä asiakasta näkemään muutoksen positiiviset puolet. Lisäksi se lisää asiakkaan omaa pystyvyyden tunnetta ja elämänhallintaa.

Voit kysyä asiakkaaltasi esimerkiksi: ”Jos nyt päättäisit lopettaa tupakoinnin, kuinka vaikeaa se olisi sinulle asteikolla 0–100?” Harvoin kukaan vastaa 0, vaan vastaus voi olla esimerkiksi 20. Voit jatkaa kysymällä ”Miksi 20? Miksei 10?” Asiakas joutuu nyt pohtimaan ääneen muutosta puoltavia ajatuksiaan ja näin ne vahvistuvat. Lisäksi voit jatkaa kysymällä " Mitä pitäisi tapahtua, että vastaus olisi 40?” Muutospuheen vahvistuessa, voit kysyä kaipaako hän tietoa erilaisista lääketieteellisistä vaihtoehdoista lopettamisen tueksi. 

Muutospuheen ollessa vahvaa, voit kysyä asiakkaalta miten hän varmistaisi onnistumisensa erilaisissa arjen tilanteissa. Miten tupakoinnin lopettaminen vaikuttaa työpäivään? Mitä teen sillä ajalla, jonka käytin aikaisemmin tupakkataukoon? Millä korvaan tupakoinnin tuottaman mielihyvän tunteen? Lisäksi voitte pohtia mikä on aikaisemmissa lopettamisyrityksissä mennyt pieleen tai mitkä kokemukset ovat jääneet positiivisesti mieleen. Voitte pohtia yhdessä menneisyyttä myös tarkemmin: Miksi aloitin tupakoinnin? Minkälaista elämä oli ennen tupakointia? Myös tulevaisuuden pohdinta kannattaa: Miten tulevaisuudessa voin välttää repsahtamisen? 

Millainen kannustava ammattilainen olen?

Alla olevan tehtävän kautta voi pohtia, millaisissa tilanteissa minun on helppo toimia kannustavana ammattilaisena ja missä tilanteissa haluan vielä kehittyä tai mitä osaamista vahvistaa.