Neuvola päiväkodissa
Helsingissä on laajentunut Neuvola päiväkodissa -palvelu, jossa perheille tarjotaan neuvolan 3-vuotistarkastus ja suunterveydentarkastus päiväkodissa. Palvelu on ollut erittäin mieluinen perheille ja siinä toteutuu moniammatillinen yhteistyö uudella tavalla.

Tavoitteena on tarjota vaivatonta lähipalvelua ja uudenlaista vertaistukea kolmevuotiaan lapsen perheille moniammatillisena yhteistyönä. Neuvola päiväkodissa -mallia kokeiltiin vuosina 2015-2016 ja se todettiin niin hyväksi, että toimintaa on jatkettu ja laajennettu Helsingissä.

Perheet kokivat hyväksi sen, että kaikki tarkastukset tapahtuivat yhdellä käynnillä (kesto n. 2h) päiväkodissa: lapsen 3v terveystarkastus, suunterveyden tarkastus ja vertaisryhmäkeskustelu. Perheen näkökulmasta tämä malli säästi aikaa ja oli mielekästä palvelua. Mahdollisuus yksilökäyntiin tarvittaessa lisäsi perheen valinnanmahdollisuutta.

Vanhemmille oli tarjolla myös yhteiskeskustelu ennakkoon valituista aiheista, jotka olivat Uhmaikä, Leikkitaidot ja kaverit tai Syömään oppimisen taidot. Uudenlainen vertaistuki mahdollistui ryhmäkeskustelussa ja sai paljon kiitosta. Ryhmäkeskustelussa olivat antoisia ja perheet saivat ideoita toisiltaan tilanteiden ratkaisemisesta. 

Henkilöstö koki moniammatillisen yhteistyön mielekkääksi ja sen näyttäytymisen vanhemmille lapsen parhaaksi. Lasten kanssa leikittiin päiväkodissa ennakkoon neuvola-leikkiä, joka helpotti lasten jännitystä tarkastusta kohtaan. 

Neuvolan henkilökunnalta kiitosta saivat se, että ennakkovalmistautuminen ja lapseen tutustuminen tapahtui perusteellisemmin. Lapseen oli perehdytty jo ennen käyntiä, joka takasi sen, että lyhempi vastaanottoaika riitti. Lapselle tuttu toimintaympäristö helpotti tarkastusten suorittamista. Tavoiteltua ajan säästöä ei koettu saatavan, mutta ei malli myöskään vienyt enempää aikaa kuin perinteinen malli.

Lastentarhanopettajien mukaan lapsen vasun käyminen havainnointilomakkeen pohjalta antoi varhaiskasvatussuunnitelman laadinnalle hyvän ryhdikkään pohjan. Havainnointilomake koettiin selkeäksi. Kirjaus aikaa säästyi, kun vasuista tehtiin ytimekkäitä. Moniammatillinen yhteistyö tuli näkyväksi vanhemmille. Moniammatillinen yhteistyö koettiin hyväksi sekä neuvolan että päivähoidon henkilöstön arvioinneissa ja yhteistyö tuli näkyväksi positiivisella tavalla asiakkaille. Toimintamallia jatketaan Helsingin eteläisillä varhaiskasvatusalueilla ja sitä levitetään kahdelle muulle alueelle. Mallista on laadittu käsikirja.