Nuorten terveyden tueksi
Neuvokas perhe materiaali on suunnattu perheille, joihin odotetaan vauvaa ja siihen asti, kun lapsi päättää alakoulun. Osaa ohjausmateriaalista voi hyödyntää isompienkin lapsien kanssa, mutta visuaalinen ilme ja pääosa tiedosta on suunnattu yllä mainituille perheille. Moni on kuitenkin toivonut materiaalia myös nuorten kanssa työskentelyyn. Tälle sivulle on koottu materiaaleja ja paikkoja, mistä saat tukea nuorten kanssa työskentelyyn.

TOTA eli Terveyden Oma Tilannearvio - aineisto

TOTA – aineisto on koottu tukemaan opiskeluterveydenhuollon ammattilaisia motivoivan elintapaohjauksen toteutuksessa. Sen avulla autetaan nuorta havaitsemaan mahdollisuudet terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä. Ohjausmateriaali, itsearviointivälineet sekä havainnollistavat kuvat, on laadittu niin, että nuorta on helppo ohjata tekemään terveyttä edistäviä valintoja.  Aineisto on suunniteltu nuorten aikuisten (16-vuotiaat ja sitä vanhemmat) ohjaukseen. Aineistoa on hyödynnetty menestyksellisesti myös 8–9-luokkalaisten kanssa. Materiaalia voidaan hyödyntää yksilöohjauksessa terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla. Kuvat soveltuvat myös ryhmien ohjaukseen, opetuskäyttöön sekä oppilaitosten terveysviestinnässä laajemminkin.  TOTA-aineistopaketti sisältää TOTA-mittarin ja kuvamateriaalia elintapaohjauksen tueksi. Kuvat on luokiteltu teemoittain ja niiden sisällöstä ja hyödyntämisvinkeistä on lyhyet kuvaukset kunkin kuvan yhteydessä. Kuvat voi ladata omaan käyttöön teemoittain tai yksitellen. Koko kuvapaketti löytyy myös yhtenä tiedostona suomeksi ja ruotsiksi.

FRESSIS - sivusto nuorille

Fressis on nuorille suunnattu palvelu, joka jakaa tietoa terveydestä, kannustaa terveellisiin elintapoihin ja hyviin valintoihin omassa arjessa. Hyvien valintojen kautta voi vaikuttaa omaan terveyteen ja erilaisten sairauksien ja samalla syövän ehkäisemiseen.

Fressis.fi- sivuilta saa tietoa esimerkiksi tietopankista, artikkeleista, videoista, tietokuvista, testeistä ja Kysy asiantuntijalta –palstalta. Sivustoa ylläpitää Syöpäjärjestöt.

Fressis-sivuilta löytyy myös Röökikroppa-osio, jossa voi tutkia lähietäisyydeltä, miten tupakka vaikuttaa kehoon ja ulkonäköön. Röökikroppa toimii suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, venäjäksi ja eestiksi. 

Syöpäjärjestöt pitävät yllä myös NikEdu - sivustoa, josta löytyy tietoa ja tehtäviä tupakkatuotteista oppilaitoksille, vanhemmille ja nuorisotyöhön. 

Terve Koululainen

TEKO – Terve koululainen on UKK – instituutin kokonaisuus, jonka tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä edistää liikkumista koulussa ja vapaa-ajalla. TEKOn kohderyhmänä ovat erityisesti yläkoulun terveystiedon ja liikunnan opettajat, luokanopettajat ja kouluterveydenhoitajat.

Let's Move It

Let’s Move It -tutkimushankkeessa kehitettiin keinoja lisätä nuorten liikkumista. Let’s Move It -ohjelman vuorovaikutustyökalut pohjautuvat motivoivan vuorovaikutuksen tutkittuihin lähestymistapoihin. Motivoinnin ABC osiosta löydät esimerkiksi motivoivan vuorovaikutuksen perusteet, sekä havainnollistavia videoita nuoren kohtaamiseen. 

 

Kehotyytyväisyys-video

Nuoruudessa rakennetaan omaa kehosuhdetta. Tässä ulkonäkö- ja selfie-keskeisessä maailmassa se ei ole mikään helppo tehtävä nuorisollemme. Tuotimme tähän teemaan videon noin 10-15-vuotiaille lapsille ja nuorille tukemaan terveen kehosuhteen taitoja. Suositellaan käytettäväksi esimerkiksi terveydenhoitajan pitämällä tunnilla tai osana terveystieto - aineen opetusta.

 

10 vinkkiä ammattilaiselle ja vanhemmalle, kun nuoren ruoka- ja kehosuhde vinoutuu

Miten toimia ammattilaisena, kun huomaa nuoren ruoka- ja/tai kehosuhteen vinoutuvan? Millaisisia kysymyksiä kannattaa suosia? Millaisia nuoren ajatuksia, tunteita ja käyttäytymismalleja olisi ammattilaisena hyvä tunnistaa näistä teemoista? Entä miten tukea vanhempia, jotka kysyvät tähän ammattilaisen neuvoja? Tuotimme yhdessä Syömishäiriöliiton kanssa 10 vinkkiä niin ammattilaisille pohdittavaksi kuin vanhemmillekin ohjattavaksi.