Ryhmämalleja ylipainoisten ja vähän liikkuvien lasten perheille
Miten järjestää toimiva ryhmä ylipainoisten tai vähän liikkuvien lasten perheille? Mietittekö omassa kunnassanne tai toiminnassanne mahdollisuutta järjestää ylipainoon ja terveellisiin elintapoihin liittyvää ryhmää lapsiperheille? Tähän on koottu esittely viidestä onnistuneesta ryhmästä, joista voi saada vinkkejä omaan toimintaan.

 

Pienin askelin -perheryhmä

Erityistä tässä ryhmässä: Hyvät alustukset ja asiantuntijavierailut vanhemmille (lastenpsykiatri, ravitsemusohjaaja) ja lapsille eri liikuntalajeihin tutustumista.

Onnistuminen: Vanhemmat sitoutuivat hyvin ja kävivät kerroilla loppuun asti, he kokivat saaneensa tukea elintapoihin ja vanhemmuuteen. Lapset nauttivat liikunnasta ja osalla harrastus jatkui. Lasten painokäyrissä 7/11 muutos parempaan.

Pienin askelin-perheryhmä ylipainoisten lasten perheille, jossa lapsille liikuntaa ja vanhemmille asiantuntija vetoisia keskusteluita + muutama perheliikuntakerta. Yhteensä 10 tapaamiskertaa arki-iltaisin.

Ryhmä maksuton ja ryhmään ohjaus oman terveydenhoitajan suosituksella.

Lapsille tarjottiin lajikokeiluja. Eri liikuntalajien seuroista ohjaajia vetämässä liikuntakertoja; lapset saivat mahdollisuuden kokeilla sählyä, sulkapalloa, parkouria ym.

Aikuisten ryhmää ohjaamassa oli kouluterveydenhoitaja, joka on innostunut asiasta. Vierailevina alustajina ravitsemusasiantuntija kahdella kerralla ja lastenpsykiatri kahdella kerralla.

Ryhmässä käytettiin Neuvokas perhe-korttia perheen tavoitteen löytämiseksi.

Palaute lajikokeiluista oli hyvää. Perheliikuntakerroista pidettiin myös ja vanhemmat kokivat keskustelut eri asiantuntijoiden kanssa antoisina.

Lue lisää: Ryhmän kuvaus ja ohjelma sivun alaosassa liitteenä

Liikuttava seikkailu perheryhmä

Erityistä tässä ryhmässä: Verkkokeskustelua kokeiltu tapaamisten lisänä sekä liikunnanohjaaja-opiskelijoiden vetämä innostava liikunta lapsille (kts. Liikuntaleikkikirjan liitteenä). Perheitä kutsuttiin mukaan myös varhaiskasvatuksen ilmoittelun perusteella.

Onnistuminen: Verkkokeskustelualusta (suljettu facebook-ryhmä) lisäsi perheiden ryhmäytymistä ja sitoutumista ryhmään. Verkossa jaettiin vinkkejä liikkumiseen ja ravitsemukseen, sekä mahdollistettiin vertaiskeskustelu.

Liikuttava seikkailu -perheryhmä (6-9v. )ylipainoisten lasten perheille, jossa ryhmätapaamisten lisäksi verkkokeskustelua. 8 tapaamiskertaa arki-iltaisin.

Ryhmä maksuton. Ohjaus ryhmään tapahtui oman terveydenhoitajan kautta sekä perheiden omasta kiinnostuksesta (ilmoitukset päivähoidossa ja kaupungin verkkosivuilla).

Lapsille ohjattua liikuntaa liikunnanohjaajaopiskelijoiden ohjaamana (liikunnassa keskityttiin onnistumisen kokemuksiin, toiminallisuuteen ja luoviin leikkeihin).

Vanhemmille keskusteluryhmä, jota oli ohjaamassa 2 terveydenhoitajaa ja vierailevia asiantuntijoita (ravitsemusohjaaja, neuvolapsykologi, erityisopettaja).

Neuvokas perhe-kortti perheellä tavoitteiden asettelun apuna.

Verkkokeskustelu toiminut informatiivisena lisänä sekä vertaiskeskustelun mahdollistajana. Tästä vanhemmat pitivät erityisesti ja verkko lisäsi sitoutumista ryhmään.

Lue lisää: Ryhmän kuvaus sivun alaosassa liitteenä Liikuttava seikkailu

Liikuttava seikkailu-liikuntaleikkikirjanen. Ryhmässä käytettyjä liikuntaleikkejä, joita voi soveltaa monenlaisiin lapsi- ja perheryhmiin.

Tsemppiryhmä

Erityistä tässä ryhmässä: Psykologi ja terveydenhoitaja ohjaamassa vanhempien keskustelukertoja (6krt) ja jokaisella kerralla lasten kanssa yhteisen iltapalan valmistaminen.

Onnistuminen: Vanhemmuuden tukeminen, muutoksia lasten ruokailutottumuksiin sekä lasten innostus liikuntaan kasvoi.

Vertaisryhmä ylipainoisten 3-12 -lasten perheille.  Psykologi ja terveydenhoitaja ohjaamassa vanhempainkeskusteluja ja fysioterapeutti lasten liikuntaa ja perheliikuntaa.

10-11 tapaamista arki-iltaisin, maksuton perheille.

Puolet ryhmäkerroista oli perheliikuntaa ja puolet keskustelua vanhemmille ja lapsille liikuntaa. Keskustelukerrat päättyvät aina iltapalan valmistamiseen yhdessä, josta perheet antoivat hyvää palautetta.

Neuvokas perhe-kortti perheillä tavoitteen asettamisen tukena.

Ryhmässä koettiin saadun tukea vanhemmuuteen ja elintapoihin.

Lue lisää sivun alaosasta Tsemppiryhmän malliohjelmasta

Perheliikuntakurssi

Erityistä tässä ryhmässä: Vanhemmat ja lapset yhdessä pääsevät matalalla kynnyksellä kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja, ryhmä kokoontunut viikonloppuisin.

Onnistuminen: Ryhmiin paljon halukkaita ja myös isät on saatu mukaan.

Oulussa toimivan Vanhempien Akatemian Perheliikuntakurssin tavoitteena on tarjota monipuolista, mukavaa ja sopivasti hien pintaan nostattavaa liikuntaa koko perheelle. Kurssilla vanhemmat ja lapset liikkuvat yhdessä, mikä vahvistaa lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta, yhteenkuuluvuutta ja motivoi sen kautta yhdessä liikkumiseen.

Kurssi kokoontuu viikottain 6-8 kertaa aina sunnuntaisin. Aikaisempaa liikuntataustaa ei tarvita ja ryhmä on perheille maksuton.

Perheet itse ilmoittautuvat ryhmään.

Yhden lajin parissa viihdytään 1-2 kertaa. Liikuntalajeja päästään kokeilemaan eri seurojen ohjaajien kanssa matalalla kynnyksellä. Esimerkkejä lajeista: Parkour, Streetdance, Kirkkovenesoutu, Karata, Koripallo, Perhecircuit, Perhepelit ja -leikit.

Lue lisää:liitteestä sivun alhaalla Oulun malli ja sivulta http://www.vanhempienakatemia.fi/index.php?8767

Vanhempain akatemialla mahdollisuus myös perehdyttää ja auttaa alkuun oman ryhmän käynnistämisessä. Yhteydenotot: riitta.alatalo@nuortenystavat.fi

Easy Sport -startti Helsinki

Easy Sport -startti ryhmiä on järjestetty Helsingissä vuodesta 2008 alkaen.
 
•Syyskuussa alkaviin ryhmiin otetaan15 perhettä/ryhmä (Yleensä pari perhettä ei aloita ryhmää ja jatkossa tapaamisissa ollut 7-13 perhettä paikalla/ryhmä)
•Viikottaiset tapaamiset koko lukuvuoden: syksyllä 10 ryhmätapaamista eri aiheilla, keväällä jatkuu viikottaisena perheliikuntana
•Ryhmäohjaajat: lasten liikunnanohjaaja, kouluterveydenhoitaja ja fysioterapeutti
•Vierailijat: ravitsemusterapeutti ja kotitalousopettaja
•Perheille laaditaan keväällä ryhmän päätteeksi oma liikuntasuunnitelma

—

Tavoitteena on perheiden voimaantuminen ja lasten liikunnallisen minäkuvan paraneminen.  Ryhmässä kannustetaan lapsia ja perheitä liikkumaan ja ryhmä on maksuton. Syyslukukaudella vanhempien ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa tuetaan perheitä muutokseen kohti parempia tottumuksia, kuten liikunnallinen elämäntapa, hyvä arkirytmi ja paremmat valinnat ravitsemuksessa. Perheet asettavat omat tavoitteensa ja pyrkivät toimimaan niiden suuntaisesti. Ryhmistä tulee paljon hyvää palautetta vanhemmilta ja lapsilta, niihin on helppo tulla mukaan ja osallistua.
Sivun alareunassa Easy Sport Startti-malliohjelma ja tiedotesivu.
 

Mikäli teidän kunnassanne suunnitellaan ryhmätoimintaa ylipainoisten lasten perheille, hyödyllisiä työkaluja ohjaukseen ovat:

  • Arviointi-lomakkeet ryhmätoiminnan vaikuttavuuden arviointiin, sisältäen alku- ja loppumittauslomakkeet vanhemmille, lasten kysymykset ja ammattilaisten kysymyksen. Näiden avulla vaikuttavuutta voidaan arvioida ja osoittaa. Katso liitteet sivun alla.
  • Tehtäväsivuja lapsille (Minä ruokailijana, Minä liikkujana, Minä osaan, Hauskaa on, Ruutuaika-klik ja Uni). 
  • Neuvokas perhe-sähköinen kortti (perheen oman tavoitteen luomiseen) 
  • Liikuttava seikkailu-liikuntaleikkiopas kirjasesta valmiita leikkejä liikuntatuokioiden suunnitteluun ja toteutukseen.