Usein esitetyt kysymykset
Neuvokas perhe -kortit
Miten Neuvokas perhe -työvälineitä käytetään? Mistä voin tilata kortteja? Miten käytän Neuvokas perhe -korttia sähköisenä? Tältä sivulta löytyy vastauksia kysymyksiin, jotka ammattilaista usein mietityttävät esim. ohjaustyössä tai Neuvokas perhe-työvälineiden käytössä. Sivun alalaidasta löydät yhden esimerkin, miten Neuvokas perhe -menetelmä on kunnassa käytössä. Esimerkki on Keski-Satakunnasta ja esityksen on tehnyt Minna Multisilta.

 

Miten saan Neuvokas perhe -menetelmän käyttööni?

Yleisimmin menetelmä otetaan käyttöön niin, että omalla paikkakunnalla järjestetään
Neuvokas perhe -ohjaajakoulutus. Tavoitteena on kouluttaa kerralla kaikki samassa kunnassa olevat työntekijät, jotka työskentelevät lapsiperheiden terveyden edistämisessä.
Yhteen koulutukseen toivotaan 15 - 30 osallistujaa ja koulutus kestää yhden työpäivän.
Koulutushinta on 100 euroa / henkilö (vuosien 2017-2018 Kärkihankkeen aikana 20 euroa / henkilö), sisältäen Neuvokas perhe -työvälineet. Mikäli kyse on yksittäisen työntekijän kouluttamisesta, niin kannattaa seurata joko Neuvokas perhe -koulutuskalenteria, mikäli lähialueella järjestetään koulutus. Myös avoimia Neuvokas perhe -koulutuksia järjestetään tarvittaessa.

Neuvokas perhe ohjaajakoulutuksista voit kysyä lisää : kirsi.airos@sydanliitto.fi

Kenelle Neuvokas perhe on tarkoitettu?

Neuvokas perhe -menetelmää ja työvälineitä voi käyttää terveydenhuollon ammattilainen, joka työskentelee lapsiperheiden terveyden edistämisessä. Menetelmä on kehitetty erityisesti terveydenhoitajan työvälineeksi äitiys- ja lastenneuvolaan sekä alakoulun terveydenhoitoon.
Tämän lisäksi menetelmää voi hyödyntää suun terveydenhuollossa sekä fysioterapeutit, ravitsemusterapeutit ja lääkärit. Joissakin koulutuksissa mukana on osallistujia myös varhaiskasvatuksesta, perhetyöstä ja liikuntatoimesta.

Miten aika riittää menetelmän käyttöön? Minkä tahansa uuden menetelmä opettelu ja oppiminen vie alkuvaiheessa enemmän aikaa.
Neuvokas perhe -menetelmää ei ole kuitenkaan tarkoitettu käytettäväksi kaiken muun päälle, vaan jonkun sijaan. Eli aina kun perheen kanssa keskustellaan elintavoista, se kannatta tehdä Neuvokas perhe -työvälineiden avulla.
Kun perhe on jo etukäteen pohtinut omia elintapojaan, voi vastaanotolla suoraan siirtyä keskustelemaan perheen nostamista aiheista. Kortin täyttö on jo itsessään perheelle interventio ja informaatiota antava, joten kaikkia teemoja ei ole tarkoituksenmukaista käydä vastaanotolla läpi. Rohkeasti keskitytään vain yhteen tai kahteen perheen nostamaan teemaan. Myös se, että perhe kieltäytyy täyttämästä korttia tai täyttää sen näennäisesti, antaa työntekijälle mahdollisuuden edetä perheen ehdoilla. Näissä tilanteissa tiedon jakaminen ei ole ensisijaista, vaan vahvistaa ja tukea perhettä muutoshalukkuudessa. Kuvakansion kuvien käyttö tehostaa myös ohjausta, kun teemaa voi havainnollistaa ja konkretisoida selkeiden kuvien avulla. Vastaanottoajan ollessa aina rajallinen, voi internetsivuillemme aina ohjata perheitä: siellä he voivat perehtyä tarkemmin käsiteltyyn teemaan ja etsiä luotettavalta sivustolta lisätietoa ja -tukea.
Tapoja motivoida löytyy tietokansion ohjausosuudesta

 

Mitä menetelmä maksaa?

Kuvakansio on veloitukseton ja vapaasti ladattavana sivuiltamme. Sivuiltamme löydät paljon myös muuta kuva- ja tehtävämateriaalia sekä runsaasti tietoa veloituksetta. Paperinen Neuvokas perhe - kortti on maksullinen ja maksaa noin 1,30-1,80 euroa/lapsi. Äitiys- ja lastenneuvolan kortti kulkee perheen mukana raskausajan ja siihen saakka kun lapsi täyttää 6 vuotta. Alakoulun kortti kattaa koko alakouluiän. Sähköinen Neuvokas perhe -kortti on veloitukseton.

Painettuja kortteja voi tilata: Lekolar-Printel Oy, puh: 09 - 829 4600 tai asiakaspalvelu@lekolar.fi

Miten saan perheet muistamaan Neuvokas perhe -kortin täytön?

Erityisesti alkuvaiheessa, kun menetelmää otetaan kunnassa käyttöön, niin perheetkin opettelevat uuden työvälineen käyttöä. Tärkeää on, että Neuvokas perhe -korttia perheelle annettaessa, perustellaan miksi se kannattaa täyttää; perhe voi näin itse vaikuttaa mihin asioihin he toivovat apua ja tukea. Korttia täyttäessään perheet myös huomaavat, kuinka moni asia on jo kunnossa. Hyvän alkuesittelyn lisäksi tässä muutama vinkki siihen, miten perheet muistavat tuoda täytetyn kortin sovitulle käynnille.
Äitiysneuvola
Neuvokas perhe -kortti kulkee samassa muovitaskussa äitiysneuvolakortin kanssa. Sovi selkeästi perheen kanssa, mille käynnille perhe täyttää kortin. Kannusta myös isää kortin täyttämiseen. Normaalisti kortti täytetään vain kerran äitiysneuvolan aikana, mutta muista hyödyntää korttia joka kerta, kun vastaanotolla keskustelette kortin teemoista.

Lastenneuvola
Neuvokas perhe -kortti kulkee mukana lapsuusiän terveyskortin kanssa samassa muovitaskussa. Lastenneuvola- aikana Neuvokas perhe -kortti täytetään yhteensä kolme kertaa. On hyvä, että kunnassa on yhteisesti sovittu, millä vastaanottokerroilla perhe tuo kortin täytettynä. On tärkeä muistuttaa perhettä kortin täyttämisestä edellisellä kerralla. Myös lapsuusiän terveyskorttiin voi kirjoittaa pienen muistutuksen sen kohdan ylle, mihin merkitään seuraava vastaanottokerta: "Muista tuoda täytettynä Neuvokas perhe -kortti".
Haastava hetki kortin säilymiselle on se, kun perhe siirtyy äitiysneuvolasta lastenneuvolaan ja Neuvokas kortti tulisi siirtää Lapsuusiän terveyskortin kanssa samaan muovitaskuun. Osa terveydenhoitajista muistuttaa kotikäynnillä perhettä asiasta. Hyvä hetki on myös silloin, kun perhe saa Lapsuusiän terveyskortin itselleen. Joissakin kunnissa Neuvokas perhe –kortti otetaan neuvolaan hetkellisesti talteen loppuraskauden aikana ja palautetaan perheelle synnytyksen jälkeen, samalla kun Lapsuusiän terveyskortti jaetaan.

Kouluterveydenhuolto.
Usein Neuvokas perhe -kortti toivotaan tuotavan täytettynä kouluuntulotarkastukseen. Eli kun lähetät perheelle muutakin postia tarkastusta varten, voit laittaa mukaan myös Neuvokas perhe -kortin. Tarvittaessa voit tulostaa Neuvokas perhe -sivuilta kirjeen kortin mukaan.
Erityisen tärkeää on muistuttaa kortin täyttämisestä, mikäli perhe varaa puhelimessa aikaa. Osa terveydenhoitajista on jakanut kortin etukäteen vanhempainillassa.
Kouluuntulotarkastuksessa on hyvä kertoa perheille, että Neuvokas perhe -kortti on tarkoitus olla aina mukana, kun koulussa on terveystarkastus. Korttiin voi merkitä myös lapsen painon, pituuden ja muut vastaanotolla esille tulleet asiat ja näin käyttää Neuvokas perhe -korttia myös oppilaan terveyskorttina.
Mikäli osa tarkastuksista tehdään niin, että terveydenhoitaja tarkastaa luokan tiettynä ajankohtana, voi sopia opettajan kanssa, että hän pyytä oppilaita tuomaan kortin valmiiksi opettajan kautta terveydenhoitajalle.

Mitä useammin ja pitempään kortti on käytössä, sen paremmin perheet muistavat korttia täyttää. Kannustakaa perheitä siis ottamaan kortti mukaan myös käydessään hammashoidossa tai muilla terveydenhuollon ammattilaisilla.

Sydänliitto on tuottanut materiaalia vahvistamaan Neuvokas perhe -kortin käyttöä. Jaamme maksutta esimerkiksi tarroja, joita voi työntekijä voi jakaa perheelle muistuttamaan Neuvokas perhe -kortista.

Painetun Neuvokas perhe -kortin käyttöön liitty myös ohjausvideo, josta saa tukea erityisesti kortin kanssa toimimiseen. 

 

Koska käytän sähköistä Neuvokas perhe - korttia?

Sähköinen Neuvokas perhe - kortti sopii käytettäväksi perheiden kanssa, jotka toivovat sähköisiä lomakkeita paperisten sijaan. Sähköisessä kortissa on kielivaihtoehtoja enemmän kuin paperisessa kortissa: suomen ja ruotsin lisäksi tarjolla on englanti, ranska, saksa ja venäjä. Sähköinen kortti on myös veloitukseton vaihtoehto paperiselle Neuvokas perhe - kortille, jonka voi tarjota esimerkiksi jos perhe on kadottanut paperisen korttinsa. Perhe voi täyttää sähköisen Neuvokas perhe - kortin internetsivuillamme, halutessaan ladata sen PDF:nä ja tallentaa itselleen. Sen voi halutessaan myös tulostaa vastaanotolle mukaan tai lähettää ammattilaiselle sähköpostin liitteenä, mutta tärkeintä olisi perheen oma pohdinta kortin parissa ja elintapojen puheeksiottaminen vastaanotolla tämän pohjalta. 

Kouluterveydenhoitajat ovat kokeneet sähköisen kortin helpottavan kortin kulkeutumista kodin ja koulun välillä, vanhempia voi ohjata täyttämään sähköistä korttia esimerkiksi valmiilla wilma-viestillä. Neuvolaterveydenhoitajat taas ohjaavat joitakin vanhempia täyttämään sähköisen Neuvokas perhe - kortin odotushuoneessa, kun lapsi on tekemässä tehtäviä terveydenhoitajan kanssa. Sähköisen kortin voi mukavasti täyttää kännykällä, mutta kaikkiin puhelimiin ei sitä valitettavasti saa tallennettua.