Neuvokas perhe -kortista tietoa
Neuvokas perhe - kortit
Neuvokas perhe -kortti on perheen oma työväline elintapojen itsearviointiin, josta on apua myös ammattilaiselle. Kortin avulla ammattilaisen on helpompi kannustaa perhettä asioissa, jotka perhe kokee itselleen tärkeäksi. Neuvokas perhe -kortteja voi ammattilainen tilata käyttöönsä Lekolarista (tilaustiedot sivun alhaalla) tai perhe voi käydä täyttämässä sähköisen Neuvokas perhe -kortin ennen vastaanotolle tuloaan.

Neuvokas perhe -kortti on työvälineistä tärkein. Kun ammattilainen aloittaa perheiden kanssa Neuvokas perhe -kortin käyttämisen, on hyvä muistaa kortin käyttöön liittyvä muistisääntö:

Kortti on perheen oma kortti ja tarkoitettu perheille omien tottumusten arviointiin. Ammattilaisille kortti on tarkoitettu asioiden puheeksi ottamiseen. Katso esimerkkivideo jossa ohjeistetaan kortin käyttöä.

Neuvokas perhe -kortti sisältää perheen arkeen liittyviä väittämiä (liikunta, syöminen, savuttomuus, suun terveys, alkoholi, uni). Perhe saa kortin äitiysneuvolasta ja sama kortti kulkee perheen mukana lastenneuvolan loppuun saakka. Alakoulun ajan on käytössä oma kortti.

 • Perhe täyttää kortin sovituin väliajoin neuvoloissa ja alakoulun aikana.
 • Kortin tavoitteena on saada perhe pohtimaan omia arjen valintojaan. Ammattilainen auttaa perhettä löytämään kortin avulla perheen vahvuudet ja perhe saa tukea ja lisätietoa kortin perusteella nousseisiin ajatuksiin.
 • Tavoitteena ei ole, että perheen kortti on täynnä vihreitä valintoja, vaan auttaa perhettä löytämään ne aiheet, joihin he itse toivovat muutosta.
 • Korttia kannattaa hyödyntää aina kun keskustellaan perheen elintapoihin liittyvistä asioista. Korttia ei tuoda jokaiselle kerralle uudestaan täytettynä, mutta keskustelun pohjana se voi toimia vaikka joka kerta.
 • Jos postitat Neuvokas perhe - kortin, liitä siihen mukaan sivun alalaidasta löytyvä saatekirje (omat kirjeet neuvolaan ja kouluun sekä suomeksi ja ruotsiksi)
 • Wilma-viesti jonka voi jakaa vanhemmille ennen koululaisen tarkastusta muistuttamaan kortin käytöstä:

   

Lapsenne on tulossa terveystarkastukseen ja toivomme, että täyttäisitte Neuvokas perhe –kortin ennen tarkastusta. Kortin sähköinen versio löytyy http://www.neuvokasperhe.fi/materiaalit/kortti: voitte tallentaa kortin itsellenne ja halutessanne tulostaa sen mukaan tarkastukseen.
Neuvokas perhe –kortin avulla voitte pohtia oman perheenne elintapoja, mikä sujuu ja mihin olette tyytyväisiä ruokailun ja liikkumisen suhteen. Kortin avulla voitte huomata myös asiat, joihin ehkä toivoisitte jonkinlaista muutosta. Kortti kannattaa täyttää yhdessä koko perheen kanssa ja siitä nousseista asioista voimme jutella yhdessä vastaanotolla tai voitte olla niistä yhteydessä minuun. Kortin täyttäminen vie noin 10 minuuttia.
 
Ert barn ska komma till en hälsoundersökning och vi ber er fylla i Smarta familjen-kortet före undersökningen. Kortet finns i elektronisk form på adressen http://www.neuvokasperhe.fi/materiaalit/kortti. Ni kan spara kortet för eget bruk. Det går också bra att skriva ut kortet och ta det med till undersökningen. Med hjälp av Smarta familjen-kortet kan ni fundera över familjens levnadsvanor, vad som är bra och vilka mat- och motionsvanor ni är nöjda med. Kortet hjälper er också att upptäcka sådant som ni möjligen vill ändra på. Det är bra att hela familjen fyller i kortet tillsammans. De frågor som väcks kan vi sedan diskutera på mottagningen eller också kan ni kontakta mig på annat sätt. Det tar cirka 10 minuter att fylla i kortet.
 
Your child is coming for a health check, and we would like you to fill in the Smart Family card beforehand. An electronic version of the card is available at http://www.neuvokasperhe.fi/materiaalit/kortti: if you wish, you can save your answers and print out the completed card ready for the appointment. The Smart Family card gives you the chance to think about your family’s lifestyle choices: what’s running smoothly and what you are happy with in terms of eating and exercise. The card may also help you to identify the things you might want to change. Fill in the card together with the whole family. We can discuss the points that came up during the appointment or you can contact me about them. Filling in the card will take approximately 10 minutes.
 • Wilma-viesti jos haluat markkinoida perheelle Meidän perheen - digikorttia

Koska perheenne viimeksi istahti alas ja pohti, mitä kaikkea hyvää arkeen mahtuu? Mitä teidän perhearkeenne kuuluu? Täytä Sydänliiton Meidän perheen – digikortti ja tarkastele lempeästi juuri teidän perheenne arkea. Tavoitteena ei ole saada kaikkia vastauksia vihreäksi, vaan auttaa huomaamaan mihin asioihin arjessanne olette perheenä tyytyväisiä ja mitkä asiat kaipaisivat positiivista huomiotanne. Mikäli haluatte tarkemmin tarkastella omia tai lapsen liikunta- tai ruokailutottumuksia, voitte jatkaa jokaisen perheenjäsenen omaan Neuvokas perhe -digikorttiin. 

Neuvokas perhe -korttia voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

Korttien hinnat ovat:

 • Neuvokas perhe (äitiys- ja lastenneuvola)                         1,37 € / kpl + ALV 24 %(1-499 kpl). Jos tilausmäärä 500 kpl tai yli, hinta 1,30 € + ALV 24 % 
 • Smarta familjen (mödra- och barnrådgivning)                    1,64 € / kpl + ALV 24 %
 • Neuvokas perhe (alakoulu)                                             1,47 € / kpl + ALV 24 % (1 - 499 kpl). Jos tilausmäärä 500 - 3000 kpl, hinta 1,40 € + ALV 24 %,  yli 3000 1,30 € + ALV 24 %
 • Smarta familjen (lågstadium)                                          1,88 € / kpl + ALV 24 %

Tilaukseen lisätään 12 € toimituskulut

Korttien tilaukset: Lekolar-Printel oy, p: 09 – 829 4600 tai asiakaspalvelu@lekolar.fi 

Paperisen kortin lisäksi käytössä on sähköinen Neuvokas perhe -kortti, joka löytyy suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Perhe voi etukäteen täyttää sähköisen kortin ja halutessaan tulostaa tai tallentaa sen. Mutta tärkeintä ammattilaisen näkökulmasta on se, että perhe on pohtinut omia elintapojaan ja keskustelu niistä nousee perheelle heräämien toiveiden ja kysymysten kautta.

 

Terveydenhoitajan kokemuksia Neuvokas perhe -työvälineistä

"Neuvokas perhe – kortti on kiva check-lista perheen arkeen ”missä mennään”. Se tuo esille ne asiat jotka on hyvin ja joista halutaan pitää kiinni. Se myös herättää keskustelua niistä asioista, joihin voisi muutoksia tehdä. Pienistä asioista, jotka vaikuttaisivat omaan hyvinvointiin ja kiireisessä arjessa jaksamiseen. Kun pysähtyy miettimään arjen mahdollisuuksia saattaa löytää itsensä vaikka oman vanhan rakkaan harrastuksensa parista. Näin kävi minulle kun täytin Neuvokas perhe – kortin ensimmäistä kertaa. Uiminen on tuonut meidän perheeseen ilon liikkua ja viettää laatuaikaa yhdessä.

Neuvokas perhe – kansioista käytän kuvia vastaanoton tueksi.  En rutiinisti kaikkien kanssa, vaan perheistä lähtevien tarpeiden mukaisesti. Toiset kaipaavat vinkkejä arkiliikkumiseen, toisten kanssa saatetaan miettiä vaikka sopivaa ruokarytmiä. Tärkeää on siis, että hyvää materiaalia on helposti näkyvillä ja saatavilla."

 • Lapset pitävät kuvista ja ymmärtävät usein kuvien kautta asiat paremmin. Työhuoneessani olevat Neuvokas perhe -julisteet ja - kuvat herättävät keskustelua viikoittain

Terveydenhoitaja Vera Osterman, Lauttasaaren neuvola