Neuvokas perhe -kortti terveydenhoitajan työvälineenä
Neuvokas perhe -kortti ja -kansiot ovat terveydenhoitajalle hyvä apuväline perheen terveystottumusten puheeksi ottamiseen. Videolla kerromme, miksi Neuvokas perhe -korttia on tärkeä käyttää perheen ehdoilla. Pienilläkin sanavalinnoilla ja eleillä, voimme vaikuttaa siihen, miten perhe nostaa asioita puheeksi täyttämästään kortista.

Miten markkinoida perheelle Neuvokas perhe -korttia

Tässä yksi esimerkki, miten perhettä voi kannustaa kortin täyttämiseen. Tärkeintä on, että perhe kokee hyötyvänsä kortin täytöstä, se on vapaaehtoista, ja sen täyttämällä voi vaikuttaa siihen mistä elintapoihin liittyvästä asiasta keskustellaan.

”Tällä kerralla annan teidän perheelle Neuvokas perhe –kortin. Tämä kortti kulkee teidän perheen mukana koko neuvola-ajan / alakoulun ajan. Kortti on teidän perheen oma kortti, eikä sitä täytetä meitä varten.

Neuvokas perhe –kortin avulla teidän perhe voi itse miettiä ja arvioida omaan arkeen, erityisesti liikkumiseen ja syömiseen liittyviä asioita. Jokaiselle perheenjäsenelle on kortissa oma sarakkeensa. Kortti täytetään väittämä kerrallaan. Kortin toisella puolella on syömiseen liittyviä väitteitä ja toisella liikuntaan. Lukekaa väittämä kerrallaan ja valitkaa sen värinen ympyrä, joka parhaiten kuvaa juuri tämän hetkistä tilannetta sen väittämän suhteen. Väreillä on oma tarkoituksensa. Vihreä on merkki siitä, että teidän oma valinta on sama kuin siihen väittämään liittyvä suositus. Keltainen tarkoittaa, että teidän valinta ei ole täysin sama kuin suositus. Ja punainen on merkki siitä, että teidän valinta on eri kuin suositus.

Tavoitteena ei ole saada kaikkea vihreällä, vaan tehdä näkyväksi teidän perheen valintoja omassa arjessa. Tärkeintä on nostaa sieltä esiin asioita, joihin itse olette tyytyväisiä. Kun tuotte ensi kerralla kortin tänne täytettynä, en aio tarkistaa sitä, vaan toivon mukaan kortin avulla voisimme keskustella niistä aiheista, jotka teidän perheelle on tällä hetkellä ajankohtaisia tai mihin toivotte minulta apua tai tukea.”

 

Terveydenhoitajan kokemuksia Neuvokas perhe -työvälineistä

"Neuvokas perhe – kortti on kiva check-lista perheen arkeen ”missä mennään”. Se tuo esille ne asiat jotka on hyvin ja joista halutaan pitää kiinni. Se myös herättää keskustelua niistä asioista, joihin voisi muutoksia tehdä. Pienistä asioista, jotka vaikuttaisivat omaan hyvinvointiin ja kiireisessä arjessa jaksamiseen. Kun pysähtyy miettimään arjen mahdollisuuksia saattaa löytää itsensä vaikka oman vanhan rakkaan harrastuksensa parista. Näin kävi minulle kun täytin Neuvokas perhe – kortin ensimmäistä kertaa. Uiminen on tuonut meidän perheeseen ilon liikkua ja viettää laatuaikaa yhdessä.

Neuvokas perhe – kansioista käytän kuvia vastaanoton tueksi.  En rutiinisti kaikkien kanssa, vaan perheistä lähtevien tarpeiden mukaisesti. Toiset kaipaavat vinkkejä arkiliikkumiseen, toisten kanssa saatetaan miettiä vaikka sopivaa ruokarytmiä. Tärkeää on siis, että hyvää materiaalia on helposti näkyvillä ja saatavilla."

Lapset pitävät kuvista ja ymmärtävät usein kuvien kautta asiat paremmin. Työhuoneessani olevat Neuvokas perhe -julisteet ja - kuvat herättävät keskustelua viikoittain

Terveydenhoitaja Vera Osterman, Lauttasaaren neuvola

 

Neuvokas perhe -kortin käyttöharjoitus

Näiden videoiden ja kysymysten avulla on tarkoitus konkretisoida, miten Neuvokas perhe –korttia käytetään niin, että se on aidosti asiakkaan oma itsearviointiväline, auttaa tunnistamaan jo toimivaa, rakentaa pystyvyyttä ja ennen kaikkea auttaa asiakasta itseään löytämään ne asiat, joihin hän toivoo muutosta. Tavoitteena on vuorovaikutus, jossa asiakas kokee voivansa vaikuttaa miten tilanne etenee ja ammattilainen auttaa muutospuheen aikaan saamiseksi.

Neuvokas perhe –kortti on tarkoitettu

  • perheelle itsearviointiin
  • ammattilaiselle puheeksi ottamiseen ja kannustamiseen.

Katsele videot 1 ja 2 ja pohdin seuraavia asioita

  • mitkä tekijät / kysymykset auttavat asiakasta itseään nostamaan hänelle tärkeitä teemoja
  • miten asiakasta tuetaan muutospuheen tuottamiseen
  • kuka asettaa tavoitteen ja miten se asetetaan
  • miten kortti auttaa positiivisen palautteen antamiseen.