Hur kan jag hjälpa klienter hitta motivation för förändring av levnadsvanor?
Det är ofta svårt att genomföra konkreta förändringar i livet. Åtminstone är det svårt att ta det första steget mot förändring och bättre levnadsvanor. Ofta finns vilja till förändring, men tron på de egna förmågorna och resurserna kan vackla. Forskaren Maija Kinnunen berättar i videon om hur du ger välvilligt och skonsamt stöd för förändring av levnadsvanor. Exemplen i denna artikel visar hur du i praktiken kan stödja klienter t.ex. vid rökstopp. I slutet av artikeln finns en uppgift för vårdpersonal som uppmanar till att fundera på hur du i ditt arbete stödjer dina klienter i förändring av levnadsvanor och i egenvård.

Känn igen tal om förändring

Tal om förändring är tal där klienten själv talar för en förändring. Det kan vara tal om att vilja sluta röka, funderingar kring de egna förmågorna eller orsaker som är viktiga för klienten. Mängden tal om förändring förutspår genomförda förändringar. Därför lönar det sig att på mottagningen locka klienter att tala om förändring!

Ett beslut om rökstopp är en stor förändring i livet och det föregås ofta av en stor motsättning: å ena sidan förstår rökaren fördelarna med att sluta röka, å andra sidan det positiva med rökning och svårigheterna som rökstopp medför. Om en klient talar om rökstopp på mottagningen, om så bara i en bisats, haka på ämnet! Redan tal om förändring är ett tecken på att klienten har funderat på saken, kanske redan en längre tid. Rätt frågor i detta skede kan fungera som en knuff mot en slutlig förändring.

Tips för att väcka tal om förändring

  • ”Vad tänker du själv om rökning?”
  • ”Varför skulle du vilja sluta röka?” (Obs! Endast om klienten uttryckt en önskan om rökstopp.)
  • ”Berätta ännu vad du inte tycker om med den nuvarande situationen?”
  • ”Var vill du vara i den här frågan om ett år?”
  • ”Vilka fördelar skulle rökstopp medföra?”
  • ”Hurdant stöd vill du att jag ska ge?”
  • ”Vad borde hända för att du skulle sluta röka?”
  • ”Hur viktigt är det här för dig?”

0–100-tekniken

Också tekniken ”noll till hundra” är ett bra verktyg som stödjer motiverande intervju. Denna teknik kan användas för att få klienten att se fördelarna med förändringen. Dessutom ökar tekniken klientens känsla av att kunna genomföra förändringen och ha kontroll över sitt liv.

Du kan t.ex. fråga din klient: ”Om du nu beslutade dig för att sluta röka, hur svårt skulle det vara för dig på en skala från 0 till 100?” Sällan svarar någon 0, utan svaret kan vara t.ex. 20. Du kan fortsätta med att fråga ”Varför 20? Varför inte 10?” Nu måste klienten formulera sina tankar som talar för förändringen högt och därmed förstärks de. Dessutom kan du fortsätta med att fråga: ”Vad borde ske för att svaret skulle vara 40?” När talet om förändring förstärks, kan du fråga om klienten vill ha information om olika medicinska alternativ som stödjer rökstopp.

När talet om förändring är starkt, kan du fråga din klient hur hen skulle se till att lyckas i olika situationer i vardagen. Hur påverkar rökstopp arbetsdagen? Vad gör jag med tiden jag tidigare använde på rökpauser? Med vad kan jag ersätta känslan av välbehag som rökning medfört? Dessutom kan ni fundera vad som gått snett vid tidigare försök att sluta röka eller vilka positiva erfarenheter klienten kommer ihåg. Ni kan tillsammans fundera närmare på det förflutna: Varför började jag röka? Hurdant var livet innan jag började röka? Det lönar sig också att fundera på framtiden: Hur kan jag undvika återfall i framtiden?

Hur är jag som stödjande expert?

Med hjälp av uppgiften nedan (på finska) kan du fundera i vilka situationer det är lätt för dig att fungera som en uppmuntrande expert och i vilka situationer du ännu vill utvecklas eller vilka kompetenser du vill förstärka.