Jag kan-uppgiftssidor för barn
Uppgiftssidor för barn som kan skrivas ut. På sidorna kan barnet skriva och rita sina färdigheter, glädjeämnen och roliga saker om sig själv och sin vardag.

Syftet med dessa roliga uppgifter är att stärka barnets självkänsla och självkännedom. Meningen är att barnet fäster uppmärksamhet vid sina färdigheter, framgångar och bra saker som händer i vardagen. Dessutom är målet att få barnet att börja fundera på saker som påverkar hälsan. Hurdana vardagliga saker gör jag som gäller mat, motion och välbefinnande? Och vad skulle jag vilja göra? Tanken bakom uppgifterna är: Jag är bra just sådan som jag är och hälsofärdigheter är något som man lär sig under hela livet.

 

Uppgifterna har samlats från boken Minä osaan ja onnistun som säljs på Smarta familjen-webbsidorna. Syftet med boken är att få barn och familjer att stanna upp vid det som är bra, lyssna på barnet och tillsammans fundera på vad som är viktigt just nu. Det som är bra i vardagen är ofta självklart och tas sällan upp.

 

Dessa uppgifter fungerar också som självständiga blad för arbete med ett barn eller en grupp barn. Tanken är att få barnen att fundera på och märka vad de kan och tycker om samt väcka diskussion om att lära sig nya saker och påverka den egna hälsan.

 

Uppgifter finns om sex olika områden:

 

·         jag kan

·         roligt

·         jag motionerar

·         gott (matrelaterade frågor)

·         klick (skärmtid)

·         sömn

 

Boken innehåller flera teman, bl.a. jag lär mig, jag önskar och hurra.

 

De ifyllda uppgifterna kan samlas i barnets tillväxtpärm, skolelevers uppgiftspärmar eller som en utställning på väggen.

 

Det är viktigt att berömma och uppmuntra barn, uppmärksamma framgångar och belöna också ihärdig träning. Positiv respons är ett effektivt sätt att påverka barns beteende. På detta sätt kan vuxna förstärka och främja önskat beteende hos barnet. En god självkänsla innebär att barnet är medvetet om sitt eget värde. Med hjälp av en stark självkänsla utvecklas barnet till en individ som tål besvikelser och motgångar, kan göra rätt val i livet och lär sig lita på andra människor