Jaana Kari
Motionärstyper – känner du igen dig själv i någon av motionärstyperna?
Fotograf: Teckningar av Annika Mannström Du har säkert någon gång funderat på frågan: Hurdan motionär är jag? Ser du dig själv som en begåvad eller medelmåttig motionär? Eller ”inte särskilt sportig”? Har du tänkt på att hurdan motionär du är också påverkar hur du uppmuntrar ditt barn att motionera?

Motionerar du hellre ensam eller i grupp? Föredrar du ledd eller självständig motion? Tycker du om att tävla, trötta ut dig själv eller motionera i lugnt tempo? Olika typer av motionärer gillar och motiveras av olika typer av motion. Jaana Karis doktorsavhandling presenterar sju olika motionärstyper.

 

Ditt förhållande till motion har också en stor inverkan på hur du lär, uppmuntrar och uppfostrar ditt barn att motionera. En viktig utgångspunkt för att som förälder medvetet och positivt uppmuntra sitt barn till en fysiskt aktiv livsstil är att känna igen sin egen motionärstyp.

 

I denna artikel får du bekanta dig med de olika motionärstyperna och fundera på vilken typ du är. Fundera också på vilken typ av motionär ditt barn är. Du får konkreta tips på hur du och ditt barn tillsammans kan njuta av motion och hur du kan stärka ditt barns förhållande till motion.

 

Motionärstypen styr motionsuppfostran

 

Vuxna uppmuntrar lätt sitt barn att motionera på det sätt som är typiskt för den egna motionärstypen och erbjuder utan att märka det barnet sådana motionsupplevelser som de själva tycker om. Utmaningar uppstår när den vuxnas och barnets motionärstyper är olika och barnet inte intresserar sig för den typ av motion som den vuxna erbjuder. Ett klassiskt exempel är att en tävlingsinriktad förälder försöker få sitt barn att intressera sig för idrott medan barnet tycker om lek och upplevelsemotion. Den vuxna lär, uppmuntrar och berömmer sitt barn och vill gärna att barnet tränar, lär sig och gör framsteg i sina motions- och idrottsfärdigheter. Samtidigt undrar den vuxna varför barnet inte tycker om ledd motion eller tävlingar utan hellre vill leka.

 

Om barnets och den vuxnas motionärstyper är olika, kan motionssituationerna bli mindre trevliga upplevelser för barnet. Ofta blir också den vuxna frustrerad när barnet inte intresserar sig för motion. I värsta fall blir atmosfären i motionssituationerna negativ, vilket krossar barnets motionssjälvkänsla och minskar barnets vilja att delta i motion. För att undvika detta är det viktigt att den vuxna identifierar sin egen motionärstyp och noga iakttar hurdan typ av motion barnet motiveras av.

 

Vilken är din motionärstyp?

 

Det finns sju olika motionärstyper och de är alla likvärdiga.

 

Motionärstypen berättar hur personen förhåller sig till motion, vad hen värdesätter i motion och vad som får personen att motionera. Motionärstypen berättar också i hurdana motionssituationer personen lättast blir inspirerad att motionera. Motionärstypen mäter inte mängden motion – varje motionärstyp kan motionera väldigt mycket eller litet – och typerna kan inte rangordnas. Typen beskriver förhållningssättet till motion. Varje typ är en lika bra utgångspunkt för att uppmuntra barn till en fysiskt aktiv livsstil.

 

Följande tabell presenterar kort de sju olika motionärstyper som Janna Kari beskriver i sin doktorsavhandling (Kari 2016). Känner du igen dig själv i beskrivningarna? Det är möjligt att du känner igen dig själv i flera typer, eftersom motionärstypen förändras med åldern eller får nya drag.

 

Tävlare

När det gäller motion uppskattar jag framgång och utveckling. Resultat och prestationer är viktiga för mig.

 

Som motionär är jag en BRA MOTIONÄR.

 

För mig är motion ett sätt att uppnå segrar och framgång.

 

Mängden motion kan bli liten om motionen inte kan resultera i framgång eller belöning. Om jag alltså inte kan uppnå något med min motion, motionerar jag kanske inte alls. Tävlingar och prestationer inspirerar mig.

 

Jag blir lättare motiverad att motionera när jag uppföljer och analyserar min kondition eller hur mina färdigheter utvecklas. Jag ställer upp ett mål som jag siktar mot. Jag skaffar en tränare eller en träningskompis att följa upp mina framsteg med.

 

Knogare

När det gäller motion värdesätter jag tillräcklig mängd träning och motion – att knoga på med motionen. 

 

Som motionär är jag en FLITIG MOTIONÄR. Jag planerar min motion på förhand. Jag mäter och räknar min motion. Om jag inte motionerar känner jag skuldkänslor.

 

För mig är motion ett sätt att bli nöjd med mig själv. 

 

Motion är en viktig del av mitt liv. Å andra sidan kan mängden motion bli mycket liten om jag har något annat viktigare ”arbete” att slita med.

 

Jag blir lättare motiverad att motionera när jag gör upp ett veckoprogram där motion ingår. Jag mäter och räknar mina prestationer och njuter av arbetet jag gjort. Jag belönar mig själv med en ledig dag som jag planerat på förhand.

 

Upplevelsemotionär

När det gäller motion uppskattar jag upplevelser – trevliga och behagliga fysiska, psykiska, sociala eller estetiska upplevelser och erfarenheter.

 

Som motionär är jag en BEKVÄM MOTIONÄR. Jag motionerar i min egen takt. Motionsmål och -anvisningar som kommer utifrån ger mig ångest.

 

För mig är motion ett sätt att få estetiska, kroppsliga och sociala upplevelser. Det ger mig också möjlighet att vara kreativ och uttrycka mig själv.

 

Motionsmängden kan variera. Jag kan gå totalt upp i en meningsfull motionshobby eller så kan lättja och slöhet ta över.

 

Jag blir lättare motiverad att motionera när motionen blir ”obligatorisk” såsom under resan till och från jobbet eller vid fysiskt arbete. Jag rör gärna på mig i naturen, med hunden eller tillsammans med vänner och när jag får pröva och lära mig nya saker i min egen takt.

 

Motionsproducent

När det gäller motion uppskattar jag att jag får leda och inspirera andra motionärer. Mina egna idrottsprestationer och -färdigheter har inspirerat mig att organisera motion för andra.

Som motionär är jag en AKTIV MOTIONÄR. Jag har en mångsidig motionsbakgrund och jag tycker om att motionera. Jag njuter av att leda och lära ut motion.

För mig är motion ett sätt att få upplevelser och känna mig kompetent; att leda motion för andra ger mig tillfredsställelse. 

Motion är en viktig del av mitt liv, men motionsproducentinriktningen kan minska min egen motion.

Jag blir lättare motiverad att motionerna när jag får leda eller organisera motion för andra och samtidigt motionera själv.

 

Knäckt motionär

När det gäller motion vill uppskattar jag bra vägledning och uppmuntran från en expert. Mitt självförtroende som motionär har blivit knäckt och jag ser mig själv som en svag motionär.

 

Som motionär är jag INTE AKTIV. Jag tycker om vissa motionsformer. Jag skulle vilja bli inspirerad att motionera mer.

 

För mig är motion något som har orsakat känslor av misslyckande. Mina negativa motionserfarenheter har fått min kropp att kännas bristfällig.

 

Mitt motionerande kan öka och jag kan utvecklas t.o.m. till en passionerad motionär om jag får bra vägledning, uppmuntran och upplevelser av att lyckas.

 

Jag motiveras lättare att motionera om jag får bra vägledning och om jag börjar med en gren som inte kräver specialkunnande eller kondition. När jag märker att jag lär mig och utvecklas, blir jag mera inspirerad att motionera. Jag måste passera min ”smärtpunkt” för att fatta mod att motionera.  

 

Hälsoentusiast

När det gäller motion uppskattar jag att jag med hjälp av motion kan ta hand om min hälsa och främja mitt välbefinnande.  

 

Som motionär är jag en KONDITIONSMOTIONÄR. Jag motionerar enligt mina egna mål som främjar min fysiska och psykiska hälsa.

 

För mig är motion ett sätt att uppnå ett friskt och bra liv.

 

Jag motionerar regelbundet och motion är en viktig del av min vardag.

 

Jag blir lättare motiverad att motionera när jag får uppfölja och mäta olika hälsoeffekter och den förbättring av min kondition som motion ger upphov till.

 

 

Storkonsument av motion

Jag uppskattar nästan allt som har att göra med motion. Jag älskar att motionera.

 

Som motionär är jag en LIVSSTILSMOTIONÄR. Jag blir entusiastisk av all motion. Jag ser alltid till att jag har möjlighet att motionera.

 

Motion är nödvändigt för mig och är en viktig del av mitt liv och en livsstil.

 

Motion i olika former är alltid en del av min vardag oberoende av min livssituation.

 

Jag blir lättare motiverad att motionera tack vare att jag älskar motion och har ett starkt förhållande till motion. För mig är det inte svårt att komma igång!

 

 

 

Stärk ditt barns förhållande till motion – uppmuntra barnet till en fysiskt aktiv livsstil

 

Ett positivt förhållande till motion utgör grunden för en fysiskt aktiv livsstil. Förhållandet till motion och barnets uppfattning av sig själv som motionär stärks bäst genom positiva erfarenheter och en känsla av att lyckas. Positiva erfarenheter uppstår när barnet får motionera enligt sin egen motionärstyp. Som förälder måste du kanske lära dig uppskatta också sådana aktiviteter och motionsformer som inte är typiska för din egen motionärstyp men som ditt barn intresserar sig för.

 

Här följer några tips för olika motionärstyper:

 

 • Tävlare: Lär dig förutom ”riktig idrott” uppskatta också vardagliga sysslor, nyttomotion och lekar där barnets kondition och motoriska färdigheter utvecklas men där resultat inte kan mätas och meriter uppnås. Ditt barn kan vara en skicklig motionär med god kondition trots att hen aldrig skulle bevisa det i idrottstävlingar.
 • Knogare:
  Lär dig njuta också av sådana motionsstunder som du kastar dig in i utan förhandsplanering och som sker av sig själv som en del av andra intressanta aktiviteter. Lämna plats för inspiration i din kalender och glöm kravet på effektivitet. Kräv inte för mycket av ditt barn. Du behöver inte alltid mäta hur länge ni motionerar eller hur lång sträcka ni avklarar.
 • Upplevelsemotionär:
  Utmana dig själv att skapa motionsrutiner för ditt barn. Besök regelbundet simhallen, cykla till daghemmet och skolan och rör på er utomhus. Uppmuntra ditt barn att börja med sådana motionshobbyer som barnet tycker om. Låt inte din egen bekvämlighet vara ett hinder för barnets regelbundna motion.
 • Knäckt motionär: Koncentrera dig på de positiva sidorna av motion och lyft fram dem. Låt inte ditt barn ärva uppfattningen att i vår familj är vi inte särskilt sportiga. Börja en ledd motionshobby tillsammans med barnet. Också du själv lär dig nya saker och din självkänsla som motionär förstärks. Dra nytta av nyttomotion.

 

Motion med barn – minneslista för föräldrar:

 

 • Känn efter hurdan motionärstyp du är och hur det påverkar vilka motionssituationer du erbjuder ditt barn.
 • Vad anser er familj vara motion? Promenader till butiken, rodd, skogspromenader och många andra vardagssysslor är motion.
 • Tala med ditt barn om motion och fysisk aktivitet på ett positivt sätt. Du och ditt barn kan tillsammans följa med nyheter som gäller motion eller titta på idrott. Förhållandet till motion stärks och intresset för motion ökar när barnet lär sig mer om motion.
 • Acceptera att alla motionärstyper är lika mycket värda. Ditt barns motionärstyp är kanske inte samma som din, men olikhet är en möjlighet som kan förstärka bådas förhållande till motion.
 • Lyssna på ditt barn och följ med vad barnet sysslar med. Ge barnet möjlighet att prova upplevelsemässigt olika motionssituationer och följ med hurdana motionssituationer barnet verkar njuta av. Beröm barnet redan för försök.
 • Planera motionsstunder tillsammans med ditt barn. På detta sätt beaktar du barnets motionärstyp.
 • Utvidga ditt barns motionärstyp i olika riktningar genom att erbjuda olika typer av motionssituationer. Mest sannolikt lär sig ditt barn en fysiskt aktiv livsstil när hen får mångsidig erfarenhet av motion och hittar motionsformer som hen tycker om. För barn av tävlingstyp är det t.ex. bra att erbjuda möjligheter till upplevelsemotion, och om barnet är en upplevelsemotionär kan det vara en bra idé att försiktigt lära ut motion som medför lite hårdare arbete.

 

Du kan läsa mer om motionärstyperna i Jaana Karis doktorsavhandling (på finska).