Hur kan jag hjälpa klienter hitta motivation för förändring av levnadsvanor?

Känn igen tal om förändring

Läs mer

Smarta familjen - bildpärm

Smarta familjen-bil

Läs mer

Praktiska exempel på hur verktygen används

KORTET -Familjer som upplever att deras levnadsvanor är i gott skick

Läs mer

Smarta familjen - vägledningsfortbildning

Smarta familjen erbjuder verktyg och en metod för vägledning av familjer i levnadsvanor, särskilt på rådgivningarna och inom lågstadie­skolhälsovår

Läs mer

Smarta familjen - kort

Ert barn ska komma t

Läs mer
Prenumerera på