Sömnträd - varför är sömn viktigt?
När barnet sover tillräckligt går allt bättre. Du kan tillsammans med barnet fundera på vad som hjälper barnet att sova gott och vilka följder trötthet har. Sömn är en av de viktigaste faktorerna som påverkar välbefinnandet och sömnfärdigheter kan övas.

När barnet sover tillräckligt går allt bättre. Du kan tillsammans med barnet fundera på vad som hjälper barnet att sova gott och vilka följder trötthet har. Sömn är en av de viktigaste faktorerna som påverkar välbefinnandet och sömnfärdigheter kan övas.

Sömn är nödvändigt för hjärnan. Den som sover märker det inte, men hjärnan jobbar för fullt under natten som under ett nattskift. Under natten rengörs, tankas och renoveras hjärnan. Sömnlöshet eller alltför lite sömn orsakar förutom trötthet också andra problem under dagen: humöret svänger, barnet har svårt att koncentrera sig och orka, aptiten regleras inte på normalt sätt och fett- och kolhydratbegäret ökar.

Med barn i skol- och förskoleåldern kan du tala om sömnens betydelse. Sömnbehovet är individuellt och antalet timmar varierar mellan olika barn också inom samma familj. För en del barn räcker 8 h medan vissa barn alltid behöver 10 h eller mer.

Ni kan färglägga sömnträdet tillsammans och med hjälp av det diskutera vad som påverkar sömnen. Regelbundna kvällsrutiner och en trevlig kvällsstund med föräldrarna är viktiga för barn i alla åldrar. Ni kan också tillsammans öva att slappna av och bli lugn