Skärmavtal för familjer
Telefoner, surfplattor och datorer är en del av livet i dag. De har många fördelar men vid överdriven användning även nackdelar. Barn blir lätt beroende av skärmar.

Familjer kan ingå ett avtal om skrämtid som innehåller familjens regler, såsom i vilka situationer skärmar inte får användas eller var telefonerna ska läggas på kvällen. Gemensamma regler gör det lättare att sätta gränser och ni behöver inte förhandla om samma saker på nytt varje dag. På denna sida finns en modellsida och en sida där ni kan fylla i er familjs avtal. När det gäller telefonbeteende är också den vuxnas exempel viktigt.

 

Bilagan nedan är en modell som ni kan skriva ut. Fyll i de regler er familj tillsammans kommit överens om och sätt upp avtalet t.ex. på kylskåpsdörren.