Smarta familjen - bildpärm
Smarta familjen-bildpärmen innehåller bilder som gäller familjevardag, motion och kost.

Smarta familjen-bildpärmen är en elektronisk bildbank som innehåller över 50 åskådliggörande bilder som gäller levnadsvanor och familjevardag. Vårdpersonal kan använda bilderna i sitt arbete med familjer för att med hjälp av dem ge mer information och väcka tankar om teman som familjer tar upp.

Bildpärmen innehåller följande teman:

  • Vår familjs motion
  • Motionsrekommendationer
  • Skolelevers motion
  • Vardagsrytm
  • Ingredienser för en bra kost
  • Lika mycket energi-jämförelsebilder
  • Snacks och godsaker
  • Alkohol
  • Från övervikt till viktkontroll
  • Rökning och hälsa

Bildpärmen har byggts upp för att komplettera Smarta familjen-kortet. När familjen har fyllt i kortet och utgående från det tar upp teman som de funderar på, kan du vid behov söka upp bilder i bildpärmen som gäller samma tema som stöd för diskussionen.

Den svenskspråkiga bildpärmen är en faksimilversion av den tidigare papperspärmen (2014). Den innehåller för tillfället delvis andra bilder än den finskspråkiga bildpärmen. Temarubrikerna ovan gäller den finska bildpärmen; den svenskspråkiga bildpärmen har delvis andra rubriker men de teman som behandlas är ändå desamma.

Du kan ladda ner den finskspråkiga Smarta familjen-bildpärmen här.

JPEG-versioner av enskilda bilder i den finskspråkiga Smarta familjen-bildpärmen hittar du här.

Bilderna får användas t.ex. i föreläsningar om du nämner källan. Det är förbjudet att omarbeta bilderna.