Smarta familjen - vägledningsfortbildning
Smarta familjen-metoden och -verktygen är avsedda för vägledning av barnfamiljer i levnadsvanor. Metoden utgår från familjen och familjens resurser och stödjer kost- och motionsvägledning. Metoden ger familjen en aktiv roll och lyfter fram familjens styrkor.

Smarta familjen erbjuder verktyg och en metod för vägledning av familjer i levnadsvanor, särskilt på rådgivningarna och inom lågstadie­skolhälsovården. Dagens tema är hur vägledning i levnadsvanor kan stödja familjer och hur man hittar rätt arbetssätt för varje familj.