Vad är Smarta familjen?
Smarta familjen – arbete med barnfamiljers levnadsvanor genom glädje, entusiasm och uppmuntran Smarta familjen är en del av Hjärtförbundets verksamhet och projektet Ett liv, där också Hjärnförbundet och Diabetesförbundet deltar. Smarta familjen ger vårdpersonal en metod och verktyg för vägledning av barnfamiljer när det gäller levnadsvanor. För familjer erbjuder Smarta familjen information om och stöd för hälsosamma levnadsvanor. Vi vill särskilt stödja familjer med barn som har övervikt.

Smarta familjen – en metod för vårdpersonal

 

Smarta familjen-metoden har utvecklats för att stödja vägledningen av familjer när det gäller levnadsvanor. Ett centralt mål är att stödja positiv utveckling av familjers levnadsvanor och stärka familjers tro på sina egna förmågor. Det viktigaste är att hjälpa familjer identifiera sådant som redan fungerar i vardagen och därmed skapa en grund för eventuella förändringar. Behovet av förändring kommer upp genom familjens självutvärdering, vilket betyder att diskussionen med vårdpersonalen koncentrerar sig på teman som är viktiga för familjen.  

 

Metoden omfattar följande verktyg:

 

 

Redan över 3 000 yrkesutbildade personer inom hälsovården har utbildats i användning av Smarta familjen-metoden och den används i över hälften av alla kommuner i Finland. Smarta familjen-fortbildningen  (på finska) ger färdigheter och verktyg för användning av metoden.

 

På Smarta familjen-webbsidorna finns mycket information och stöd som gäller familjevardag, motion, kost och barns övervikt.

 

På webbsidorna finns också bl.a.

 

 

Vi ger gärna mer information om Smarta familjen-metoden och svarar på frågor om hur metoden används. Tveka inte att kontakta oss!