Neuvokas perhe -tietokansio
Sähköisestä tietokansiosta löydät taustatietoa ja käytännön vinkkejä liikuntaan ja ruokailuun liittyviin teemoihin sekä lisätietoa Neuvokas perhe -menetelmästä.

Neuvokas perhe -tietokansio on sähköinen käsikirja, joka on koottu terveydenhuollon ammattilaisen työn tueksi. Tietokansiosta löydät taustatietoa ja käytännön vinkkejä seuraaviin teemoihin:

  • ohjaus ja motivointi
  • Neuvokas perhe -kortin käyttö
  • liikunta
  • ravitsemus
  • alkoholi
  • savuttomuus
  • suun terveys

Teksti on pidetty tiiviinä ja käytännönläheisenä, jotta etsitty tieto löytyy mahdollisimman nopeasti. Sisällysluettelon kautta voit siirtyä suoraan etsimääsi teemaan tai voit lukea kansiota sivu kerrallaan.

Neuvokas perhe -tietokansio

Smarta familjen - informationspärmen

Tietokansion merkinnöistä

  • Vihreä huutomerkki kansiossa kertoo, että kuvakansiosta löytyy samaan teemaan liittyvä kuva, jota voi perheen kanssa katsoa.
  • Sinisissä laatikoissa oleva teksti sisältää joko suosituksen tai käytännön vinkin. Tämä helpottaa tiedon löytymistä
  • Teemojen etusivulta löytyy koottuna ne kortin väittämät, jotka liittyvä kyseiseen teemaan. Esimerkiksi kappaleen 8 Viljavalmisteet -osion etusivulla on lueteltu väittämät, joiden avulla perheet voivat tarkastella oman perheensä kuidun saantia.

Tietokansio löytyy näköispainoksena sekä suomen- että ruotsinkielisenä.