Glädje, entusiasm och uppmuntran för livsstil. Neuvokas perhe är en del av Ett Liv - Hälsotalkot.

Kost under graviditeten

Kost före och under graviditeten

Lue lisää

Vår familj motionerar inte - vad ska vi göra?

Försök stärka de vanor som redan fungerar.

Lue lisää

Fråga en barnläkare om barn övervikt

Fotograf: Sari Toropainen

Föräldrar har ofta många frågor om barns övervikt som de funderar på.

Lue lisää

Vad är Smarta familjen?

Smarta familjen erbjuder information om och stöd för hälsosamma levnadsvanor.

Lue lisää

10 tips för hälsosammare familjevardag

Lue lisää

Rökning under graviditet eller amning - varifån får ja stöd occ hjälpet

Lue lisää