Glädje, entusiasm och uppmuntran för livsstil. Neuvokas perhe är en del av Ett Liv - Hälsotalkot.

Vår familj motionerar inte - vad ska vi göra?

Försök stärka de vanor som redan fungerar.

Lue lisää

Vad är Smarta familjen?

Smarta familjen erbjuder information om och stöd för hälsosamma levnadsvanor.

Lue lisää

5 tips för hur du kan prata om barns övervikt

Ha en positiv inställning till din kropp.

Lue lisää

Fråga en barnläkare om barn övervikt

Fotograf: Sari Toropainen

Föräldrar har ofta många frågor om barns övervikt som de funderar på.

Lue lisää

Rökning under graviditet eller amning - varifån får ja stöd occ hjälpet

Lue lisää

10 tips för hälsosammare familjevardag

Lue lisää