Neuvokas perhe

Neuvokas perhe skapar glädje och välbefinnande i familjevardagen. När ni grubblar över ätande, motion, vila, skärmtid eller barnets kropp finns Neuvokas perhe här för er. Våra tips om vilka val man kan göra i vardagen grundar sig på forskning. Neuvokas perhe är en del av Finlands Hjärtförbunds verksamhet.