Flytta dig till innehållet
Hem / Motion / Så stärker du barnets motoriska färdigheter

Så stärker du barnets motoriska färdigheter

Barns motoriska färdigheter utvecklas individuellt. Du kan iaktta ditt barn under dagliga aktiviteter och stöda utvecklingen av motoriken.

Neuvokas perhe -tiimi
Julkaistu 24.2.2021

Vad är motoriska färdigheter?

Den motoriska utvecklingen är en viktig del av barnets växande och utveckling i stort. De motoriska färdigheterna skapar grunden för rörlighet, och den bästa tiden för att lära sig dessa färdigheter infaller i åldern 2–7 år.

De motoriska färdigheterna delas in i tre kategorier: grovmotoriska färdigheter (t.ex. att springa och hoppa), finmotoriska färdigheter (t.ex. att skriva och knyta skosnören) och observationsmotoriska färdigheter (t.ex. hur barnet uppfattar sin egen kropp i förhållande till det omgivande rummet och den omgivande tiden och kraften).

Föräldrar kan observera och stöda sina barns motoriska färdigheter. Barns rörlighet ska observeras utgående från tre olika färdigheter: balans (bl.a. att stå upprätt, väja undan, rulla), rörlighet (bl.a. att promenera, springa, hoppa, klättra, hoppa framåt på ett ben) och hantering av redskap (bl.a. att kasta, studsa, fånga).

 

Hur kan jag stöda barnets motorik?

Om du upplever att ditt barn behöver stöd i att utveckla sina motoriska färdigheter kan du observera barnet under dagliga aktiviteter. När du identifierat i vilka situationer eller för vilka färdigheter barnet behöver mest stöd blir det lättare att söka hjälp och stöd. Tveka inte att ta upp frågan också på dagis eller i skolan och fråga hur det går för barnet där.

Svårigheter kopplade till den motoriska utvecklingen förekommer hos cirka 5–6 % av varje årskull, och lindrigare motoriska utmaningar observeras uppskattningsvis hos upp till vart tionde barn. Det är viktigt att alla barn får en chans att bygga tilltro till sina egna förmågor. Det här innebär att de bör få beröm för framgång, entusiasm och trägna försök. När barnen börjar lita på sina egna förmågor ökar motivationen att röra på sig, och som en följd av detta utvecklas deras färdigheter. Som föräldrar ska vi gärna ta med våra barn till många olika platser och miljöer där de kan röra på sig. Ju oftare barnen ges möjlighet att utmana sig själva och öva sina färdigheter, prova på olika aktiviteter och också misslyckas, desto mer utvecklas deras färdigheter.

Undvik att varna ditt barn för ofta eller hela tiden ge instruktioner. Genom att prova på och ibland också misslyckas får barnet erfarenheter som bygger upp en tillit till den specifika situationen eller förmågan.

Observera barnet exempelvis i följande situationer:

 

När barnet tar sig till skolan

 • kan barnet cykla?
 • orkar barnet gå hela skolvägen utan problem?
 • hur rör sig barnet bland den övriga trafiken?

När barnet förflyttar sig

 • händer det ofta att barnet faller, snubblar eller törnar emot saker i sin omgivning?
 • är det utmanande eller går det märkbart långsamt för barnet att planera aktiviteter och komma igång?

När barnet äter

 • händer det ofta att barnet välter dricksglaset, fläckar ner sina kläder eller tappar besticken?
 • hurdant grepp har barnet om besticken?
 • äter barnet långsamt jämfört med jämnåriga?

När barnet klär på sig

 • kan barnet själv klä på och av sig?
 • tar barnet på sig kläderna och skorna rätt?
 • hinner barnet gå ut på rasterna?
 • kan barnet knyta snören, knäppa knappar och knäppa upp dem igen?
 • klär barnet på sig stående eller sittande på golvet?

Hur kan jag stöda mitt barn?

När du har observerat i vilka situationer ditt barn har flest utmaningar kan du gå in på skillilataamo och söka övningar som ni kan göra tillsammans hemma för att träna just dessa färdigheter. Konkret information och tips på vad du ska observera hos barnet kan bidra till att skapa positiva erfarenheter av motion. Skillkorten har delats in i olika kategorier utgående från de grundläggande motoriska färdigheterna. Dessa kategorier omfattar följande färdigheter:

 • rörlighet
 • balans
 • hantering av redskap

 

Exempel

 • mitt barn har svårigheter med knappar och snören – gå in på skillilataamo och sök efter övningar under ”Hantering av redskap”
 • mitt barn springer lite klumpigt – sök övningar under ”Rörlighet”
 • mitt barn faller lätt eller törnar emot saker – sök efter övningar under ”Balans”

 

Övningar som du kan göra med ditt barn exempelvis under en veckas tid:

 • gör olika hopp över trösklar, hoppa för att nå en trädgren
 • öva att stå i olika positioner, t.ex. medan ni borstar tänderna
 • rita med en målarpensel, en stor tuschpenna eller en käpp
 • studsa en boll, kasta en ärtpåse
 • trä plast- eller träpärlor på en tråd.

 

Be om hjälp från dagis, skola, hälsovårdare eller via hobbyverksamheten om det behövs. Målet är inte att göra alla barn till supersmidiga idrottare utan att ge dem en möjlighet att upptäcka sina egna styrkor när det gäller att röra på sig och att öva på de färdigheter som behöver utvecklas.

Denna webbsida har utvecklats i samarbete med Innostu liikkumaan -projektet , som erbjuder information och stöd för att utveckla barns motoriska färdigheter.

 

 

Lue seuraavaksi