Flytta dig till innehållet
Hem / Keho / Stöd barnets självkänsla

Stöd barnets självkänsla

Vi vuxna kan göra mycket för att stödja barns självkänsla. En god självkänsla skyddar barn och ungdomar mot marginalisering och riskbeteende samt hjälper dem klara av svåra situationer.

Neuvokas perhe -tiimi
Publicerat 14.1.2020
Uppdaterad 24.2.2021
Tyttö katsoo itseään peilistä

Tro på ditt barn. Ta upp och prata om vad barnet kan, försöker och är bra på. Vad som än händer, visa att ni klarar av det tillsammans. Lita på barnet och att hen klarar sig och att bättre tider kommer även när det är svårt! Var närvarande i barnets vardag. Du märker inte sår i självkänslan om du inte är på plats och lyhörd i vardagen. Var närvarande både psykiskt och fysiskt!

Stöd vid behov. Dela dina känslor och bekymmer med ditt barn och uppmuntra barnet att själv fundera hur olika situationer kan lösas. Att klara av utmaningar och lyckas bygger upp självkänslan.

Gläds över vardagen. I vardagen lönar det sig ibland att lämna nyttoarbetet och koncentrera sig på att jobba med självkänslan. Ha pyjamasdagar, bygg kojor, erövra närskogen, ordna en vitsvecka eller en gymnastik- och tänjningsstund. Och när ditt barn nöjt håller på med sina egna grejer eller när din ungdom funderar på sitt liv, låt hen känna att hen är pappas ögonsten och mammas stolthet. Barnet är unikt och världsbäst på att vara sig själv! Just hen har rätt att känna att hen är bra sådan som hen är – sitt eget livs hjälte. Ett bra hjälpmedel för att samla vardagens glädjeämnen och barnets färdigheter är boken Minä osaan ja onnistun (på finska).

Var en förebild på en människa med god självkänsla. Det betyder att du gläds över ditt liv och värdesätter den du är. Barn börjar ofta behandla sig själv på samma sätt som föräldrarna behandlar sig själva, alltså antingen värdesätta eller förminska sig själv.

Förstå individen. Barn är olika. En del är helt övertygade om att de är bäst vad som än händer dem. Andra är osäkra och behöver hela tiden bekräftelse. Varje barn har också olika faser. Försök inte ändra på ditt barn så att barnet blir typiskt eller något annat än hen är. Acceptera temperamentskillnader och barnets egen utveckling. Låt barnet vilja, det är bra om barnet har mål och försöker uppnå dem.

Se till att du orkar. Du går hand i hand med ditt barn i motgångar och medgångar och barnet har rätt att visa sina känslor – också ängslan, ilska och besvikelse. Dessa utmaningar tär på den vuxnas ork och det är viktigt att söka stöd där du känner att du får det.

Tro på dig själv, du är den bästa föräldern för ditt barn. Ditt barn eller din ungdom behöver ditt föräldraskap som grogrund för att utveckla en stark stam för sin självkänsla, för att stammen ska få lummiga grenar och för att också våga sträcka sig högt.

Bearbetat enligt Cacciatore-Korteniemi-Huovinen (2009).

 

Lue seuraavaksi