Flytta dig till innehållet
Hem / Keho / Är du orolig över ditt barns övervikt?

Är du orolig över ditt barns övervikt?

Om du som förälder är orolig, lönar det sig att söka hjälp.

Neuvokas perhe -tiimi
Publicerat 14.1.2020
Uppdaterad 24.2.2021

Börja med att fundera på vad som redan fungerar i er familjs och barnets vardag. Det är förstås viktigt att hitta sådant som kan förändras eller förbättras, men det är till och med ännu viktigare att hitta det som redan fungerar i vardagen och förstärka det.

Matsituationen får inte bli en situation som kräver övervakning. Det är viktigt att måltidssituationen förblir uppmuntrande och positiv. Matbordet är inte rätt plats att lära sig nya färdigheter. Ni kan till exempel diskutera hur hunger känns, hur man vet att man är mätt, varför det känns bra att äta godsaker, vilka knep ni kan komma på för att öka mängden grönsaker o.s.v.

Varifrån hjälp?

  • Var inte rädd för att ta upp frågan på rådgivningen eller inom skolhälsovården. Hälsovårdare och läkare är professionella och hjälper säkert er familj komma vidare. Syftet är inte att skuldbelägga föräldrarna för barnets övervikt, utan att genuint tillsammans med familjen hitta lösningar som passar familjen.
  • Inom hälsovården finns också olika undersökningar som kan användas för att utreda eventuella andra orsaker som bidrar till övervikten eller överviktens betydelse för barnets helhetssituation.
  • Har er kommun pågående grupper där er familj kan få hjälp och stöd? Kunde kommunens motionstjänster vara till hjälp; finns där någon motionsform som ni vill prova?

Vardagsmaten i skick med några grundläggande frågor

  • Äter vår familj tillsammans när det är möjligt?
  • Sover barnet tillräckligt?
  • Hur mycket sockerhaltiga produkter konsumerar vi under dagen?
  • Hör godsaker endast till godsaksstunder?
  • Överskrider skärmtiden två timmar?
  • Äter barnet morgonmål?
  • Innehåller barnets mat grönsaker och frukter varje dag?

Om du vill fundera närmare på din familjs motions- och matvanor, kan du fylla i Smarta familjen‑kortet. Kortet innehåller flera påståenden om vardagen som hjälper dig hitta de val i er familj som är bra och de som ni själva vill försöka hitta sätt att förändra. Smarta familjen-kortet kan fyllas i på våra webbsidor eller så kan du få ett papperskort av din hälsovårdare eller skolhälsovården.

Det är viktigt att leta efter sådant i vardagen som kan förbättras, men alldeles lika viktigt är det att synliggöra de val i familjen som redan fungerar och är framgångsrika.

Lue seuraavaksi