Flytta dig till innehållet
Hem / Vanhemmuus ja lapsen ylipaino / 5 tips för hur du kan prata om barns övervikt

5 tips för hur du kan prata om barns övervikt

Ett barns övervikt är ofta en känslig fråga. Därför måste föräldrar och andra vuxna fundera på hur de pratar om det. Dessa 5 tankar hjälper dig diskutera saken på ett positivt sätt som uppmuntrar ditt barn.

Publicerat 14.1.2020
Uppdaterad 24.2.2021
  1. Ha en positiv inställning till din kropp. Prata inte om din egen eller barnets vikt så att barnet hör.
  2. Gör förändringar i hur du äter och motionerar men tala inte om bantning.
  3. Ta med hela familjen! Ett barns övervikt är hela familjens sak och därför gäller förändringen av levnadsvanorna alla familjemedlemmar.
  4. All är härliga sådana som de är. Målet med viktkontroll är välbefinnande och ett friskt vuxenliv, inte ett visst utseende.
  5. Beröm och uppmuntra barnet.

 

Målet med barns viktkontroll är barnets välbefinnande och ett friskt vuxenliv, inte en viss typ av kropp eller ett visst utseende. Det är bra att tala med ditt barn om att människor är olika stora och ser olika ut. All är härliga sådana som de är.

 

Barns viktkontroll är hela familjens sak. Barnet tränar hälsosamma levnadsvanor tillsammans med sin familj, och förhoppningsvis håller dessa vanor ända in i vuxen ålder. Att äta regelbundet, känna igen mättnad och hunger, följa principerna för flexibelt ätande och kontroll av begär, finna trevliga motionsformer, få tillräckligt lång nattsömn och kontrollera skärmtiden – det tar tid att lära sig dessa färdigheter och träningen med barnet sker genom upprepning på samma sätt som träning av andra färdigheter såsom att ta fart i gungan, läsa, kontrollera sina känslor, ta hand om sig själv och kontrollera spenderingen av pengar. Val i vardagen och träning av hälsosamma levnadsvanor tillsammans med hela familjen ger alla familjemedlemmar en möjlighet att må bra och glädjas över att göra något tillsammans!

Lue seuraavaksi