Flytta dig till innehållet
Hem / Arki ja vanhemmuus / Stärkande frågor i familjens vardag

Stärkande frågor i familjens vardag

Vardagen i barnfamiljer är ofta hektisk och veckorna flyger snabbt förbi. Ibland behöver vi stanna upp och ta oss tid för att verkligen lyssna på och tala med varandra. Sådana stunder är värdefulla och kan i bästa fall hjälpa oss att se vad som är viktigt just nu.

Då och då är det bra stanna upp tillsammans och prata om hur ni för närvarande upplever vardagen, eftersom den ständigt förändras i takt med att barnen blir äldre, arbetet och ansvaret förändras och livet går vidare. Också föräldraskapet undergår ständiga förändringar och det medför i sin tur att ni lär er nya färdigheter kopplade till föräldrarollen. Det är en tröstande tanke att vi fortsätter lära oss och utvecklas som föräldrar under barnens hela uppväxt. Och även om det finns äldre barn i er familj medför barnens temperament såväl som förändringar i omvärlden alltid nya, trevliga utmaningar.

Frågor som hela familjen då och då kan fundera på tillsammans:

  • Vad är vår familj bra på? Vad får oss att skratta tillsammans? Varför är det roligt?
  • Vilka utmaningar har vi i vår vardag för tillfället?
  • Vilka önskningar har vi?
  • På vilka områden har vi lyckats den senaste tiden?

Varje familjemedlem kan besvara frågorna, och av svaren kan ni sammanställa en önskelista och sedan försöka uppfylla dessa önskemål i er vardag. Ni kan också sammanställa en lista eller tavla över era styrkor och sådant som ni lyckats med. Den kan påminna er om kraften i positiva tankar och händelser och om att uppskatta dem mitt i den hektiska vardagen.

Frågor som du då och då kan fundera på tillsammans med din partner:

  • Vilka är våra styrkor?
  • Tre egenskaper som jag tycker om hos dig.
  • Vad är jag stolt över i mitt föräldraskap?
  • På vilka områden skulle jag vilja utvecklas?
  • Vilka behov har våra barn just nu och hur kan vi tillsammans möta dem?

Föräldraskapet är tidvis utmanande och något ni lär er tillsammans i takt med att barnen växer. Ett litet avbrott där ni tar er tid att samtala med varandra i lugn och ro kan öppna era ögon för vad som är viktigt just nu för såväl familjens vuxna som för barnen. Vi kan aldrig säga för många positiva ord till varandra, och också detta är en färdighet som vi kan öva på om det känns svårt. Föräldraskapet kräver mycket energi, och därför är det viktigt att ta sig tid för och prioritera gemensamma positiva stunder.

Lue seuraavaksi