Hyppää sisältöön

Ruokakasvatuksen verkkokurssi ammattilaisille

Ruokakasvatuksen verkkokurssi on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten kanssa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, perhetyössä tai erilaisissa kerhotoiminnoissa.

Yhteensä kahden tunnin (2 h) mittaisen verkkokurssin voi suorittaa yhdessä tai useammassa osassa. Koulutus on ensisijaisesti suunniteltu työyhteisöille, mutta sen voi suorittaa yksittäinen ammattilainenkin.

Kurssin idea & tavoite

 • tutustutaan ruokakasvatuksen tieto- ja ideapankkiin
 • kartoitetaan oman ruokakasvatustyön vahvuuksia ja tavoitteita
 • luodaan yhteiset ruokakasvatuslinjaukset omalle työlle, tiimille tai yksikölle

Kurssin hyöty

 • lasten ruokakasvatus on tutkitusti vaikuttavaa: myönteinen ja innostunut suhde ruokaan edistää hyvinvointia, terveyttä ja oppimista
 • voidaan yhtenäistää varhaiskasvtusyksiköiden toimintaa ja ruokakasvatuksen laatua
 • lisää työkaluja lasten ja ruoan kanssa työskentelyyn

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu kahdesta ennakkotehtävästä:

 • Minä & ruokakasvatus
 • Onnistuneen ruokakasvatuksen edellytykset

sekä kolmesta osasta, jotka voi tehdä yhdessä tai useammassa osassa:

 • Osa 1: Mitä ruokakasvatus on? (15 min)
 • Osa: 2 Minä & meidän tiimi ruokakasvattajina (45 min)
 • Osa 3: Teoriasta käytäntöön (1 h min)

Tietoa, työkaluja ja ideoita kurssitehtäviin

Ruokakasvatuksen idea- ja tietopankkiin on koottu paljon tietoa, työkaluja, ideoita, lisälinkkejä ja -vinkkejä. Kurkkaa tänne:

Ruokakasvatuksen ideapankki Ruokakasvatus tietopankki

Ennakkotehtävät

Ennen kurssia jokainen osallistuja täyttää kaksi tulostettavaa tehtäväsivua. Täyttöohjeet löytyvät tulosteista. Ota ennakkotehtävät mukaan varsinaiselle kurssille.

Ennakkotehtävät

 • Tehtävä 1: Minä & ruokakasvatus
 • Tehtävä 2: Onnistuneen ruokakasvatuksen edellytykset
Tulosta tästä tehtävä 1 Tulosta tästä tehtävä 2

OSA 1: Mitä ruokakasvatus on?

Lasten ruokakasvatus on herkullinen pedagoginen työkalu, joka tarjoaa lapsille oivalluksia esim. omista aisteista, omasta  ruokakulttuurista ja ruokaperinteistä, erilaisista ruokakulttuureista ja ruoan reiteistä pellolta pöytään. Miten ruokakasvatus näkyy teillä arjessa?

Tieto-osat:

Lukekaa nämä tietopankin osat:

Tehtävät:

 • Käykää läpi yhdessä ennakkotehtävä Minä & ruokakasvatus
 • Tulostakaa Me & ruokakasvatus -tehtäväsivu
 • Luokaa yhteinen näkemys ja täyttäkää yhdessä tehtäväsivu

 

Tulosta ensimmäisen osan tehtävä!

OSA 2. Minä & meidän tiimi ruokakasvattajina

Tämän osion tarkoituksena on pysähtyä miettimään ruokakasvatuksen merkitystä ja vaikuttavuutta lasten arjessa ja hyvinvoinnissa – mihin halutaan päästä ja miten siinä onnistutaan. 

Tieto-osiot:

Lukekaa nämä tietopankin osat:

Tehtävät:

 • Käykää läpi yhdessä ennakkotehtävä 2 ”Onnistuneen ruokakasvatuksen edellytykset”
 • Tulostakaa ”Onnistuneen ruokakasvatuksen edellytykset meillä” -tehtäväsivu
 • Luokaa oma yhteinen visio
Tulosta toisen osan tehtävä!

OSA 3. Teoriasta käytäntöön

Tässä viimeisessä osassa tutustutaan ruokakasvatuksen ideapankkiin sekä luodaan yhteinen suunnitelma ruokakasvatustavoitteen tai -tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tieto-osiot:

Ruokakasvatuksen ideapankista löydät lähes 100 hauskaa maksutonta, valmista tehtävää lasten ruokakasvatukseen!  Vinkit ovat käytännönläheisiä, ruokailoa ja ruokarohkeutta kasvattavia. Lisäksi löytyy vinkkejä ruokailun kehittämiseen sekä yhteistyön lisäämiseen.

Voit selata ideakortteja mm.

 • ikäryhmittäin
 • ryhmittäin (pienryhmä, koko ryhmä, yksilötehtävä)
 • toimintahetkien mukaan (esim. leikki, lepohetki, ruokailu, ulkoilu)
 • teemojen mukaan (esim. ruokakulttuuri, Sapere-Makukoulu)
 • syömiseen liittyvien taitojen mukaan (esim. ruoanvalmistus, ruokarohkeus, syömisen taito)

Tehtävät:

 • Tulosta ”Ruokakasvatustavoitteemme ja miten sen toteutamme ”-tehtäväsivu jokaista tavoitetta varten (1-3 kpl)
 • Usein edistys alkaa pienistä teoista, jostain mitä voi tehdä jo huomenna. Kirjatkaa yhteinen tavoitteenne ja luokaa toimintasuunnitelma sen saavuttamiseksi. Jokaisen yhteisön onnistumisen resepti on erilainen. Millä tavoin päästään alkuun? Kenen työpanosta tarvitaan? Mitä vahvuuksia teillä on? Mitkä toimenpiteet toimivat? Keneltä saatte apua ja tukea? Miltä näyttää teidän toimintasuunnitelmanne?
 • Täyttäkää yhdessä ensin lyhyen aikavälin suunnitelmat (huomenna, tällä viikolla), sitten pidemmän aikavälin suunnitelmat (tässä kuussa, tänä vuonna)
 • Lisäohjeet löytyvät tehtäväsivulta
Tulosta kolmannen osan tehtävä!

Bonustehtävä: Huoneentaulu

Tässä vielä halutessanne yksi lisätyökalu ruokakasvatuksen kehitystyöhön, josta taatusti on hyötyä!

Halutessanne voitte kirjata oman tiimin tai yksikön yhteiset ruokakasvatuslinjat huoneentauluun. Kun yhteiset pelisäännöt ja rutiinit on sovittu ja kirjattu esim. huoneentauluksi, kaikkien on helppo toimia – niin lasten, aikuisten kuin sijaisten.

 • Miten eri ruokailutilanteet hoidetaan?
 • Miten aloitetaan ja lopetetaan?
 • Miten ruoka annostellaan?
 • Milloin lapsi voi annostella ruokansa itse?
 • Mitä ovat hyvät pöytätavat ja miten niitä harjoitellaan?
 • Miten aikuiset ohjaavat lapsia ruokailutilanteissa? Miten lapsille puhutaan?
 • Miten kasvattajat puhuvat ruoasta ja omasta syömisestään?
 • Miten puhutaan lasten ruokailusta?
 • Miten ja missä ruokailun pulmista puhutaan?
Tulosta Huoneentaulu-pohja

4. Valmista tuli!

MAHTAVAA!

Olette nyt suorittaneet ruokakasvatuksen verkkokurssin!

Nappaa jatkossakin ideat ja työkalut suoraan puhelimeesi:

Tilaa uutiskirje!

Kurkkaa Pinterestiin!

Haku

Löytynyt 0 tulokset