Neuvokas perhe -kortti

Neuvokas perhe -kortti, niin sähköinen kuin paperinen, on hyvä työväline perheiden elintapojen puheeksi ottamiseen vahvuus- ja voimavarakeskeisesti. Kortin avulla perhe voi pohtia omia arjen valintoja sekä saada tukea ja lisätietoa kortin perusteella nousseisiin ajatuksiin.