Hyppää sisältöön

Käyttö kunnissa ja maakunnissa

Neuvokas perhe -menetelmä on valtakunnallinen lapsiperheiden elintapaohjausmenetelmä, jota käytetään monipuolisesti sote-kentällä: niin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa kuin varhaiskasvatuksessa ja perhetyössäkin. Olemme koonneet parhaita käytäntöjä, jotka edistävät menetelmän käytön juurtumista osaksi kunnan ja maakunnan pysyviä rakenteita ja toimintoja.

Säännölliset palaverit

Neuvokas perhe –menetelmän käyttökokemuksia on hyvä jakaa palavereissa silloin tällöin, esimerkiksi puolivuosittain. Miten menetelmä meillä on lähtenyt toimimaan? Mitä hyviä kokemuksia olemme huomanneet? Mikä on haastanut? Jatkammeko menetelmän käyttöä näin vai teemmekö jotain muutoksia käyttöömme?

Näistä on silloin tällöin hyvä puhua yhdessä ihan suunnitellusti, koska yhteiset käyttötavat ja pelisäännöt sekä kokemusten vaihtaminen tukevat selkeästi menetelmän käyttöä. Monesti kollega on myös voinut keksiä ratkaisun asiaan, jota on itsekin miettinyt. Palavereissanne heränneisiin kysymyksiin vastaamme me myös mielellämme – otattehan herkästi yhteyttä, niin mietitään yhdessä paras ratkaisu asiaan.

Neuvokas perhe – vastuuhenkilö

Moni alue on nimennyt yhden vastuuhenkilön Neuvokas perhe – menetelmälle. Vastuuhenkilö vastaa esimerkiksi korttien tilauksesta, menetelmän sisältymisestä säännöllisesti palavereihin, yhteistyöstä Sydänliiton kanssa jne. Tämä on koettu hyvin toimivaksi.

Osaksi kunnan toimintamallia ja hyvinvointikertomusta

Neuvokas perhe –menetelmä on tärkeä kirjata osaksi kunnan toimintamallia ja hyvinvointikertomusta. Näin menetelmän käyttö tehdään näkyväksi ja siihen varataan tarvittavat resurssit. Menetelmästä on hyvä kertoa myös muille ammattilaisille, joiden kanssa moniammatillista lapsiperheiden elintapaohjausta alueellanne teette.

Perheiden terveyden edistämisen prosessi hyvinvointineuvolassa: Selänne kuntayhtymä

Neuvokas perhe -toiminta ja työvälineet toimivat erinomaisena punaisena lankana perheiden moniammatillisessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Riitta Pihlajamaan opinnäytetyössä luotiin perheiden terveyden edistämisen prosessi hyvinvointineuvolaan tällä tavoin. Näin toimien perhe saa monien ammattilaisten vahvuus- ja ratkaisukeskeisen tuen sekä oman räätälöidyn polkunsa tarpeidensa ja toiveittensa perusteella. Prosessissa huomioidaan myös järjestöjen palvelut ja minimoidaan päällekkäiset työt.

 

Tutustu prosessikaavioon tarkemmin

 

Perehdy opinnäytetyöhön

Perheiden terveyden edistämisen prosessi Neuvokas perhe

Neuvokas perhe -toiminta lasten lihavuuden alueellisissa ja paikallisissa hoitoketjuissa

Neuvokas perhe -toiminta on tärkeää nivoa tiiviiksi osaksi lasten lihavuuden alueellisia ja paikallisia hoitoketjuja. Neuvokas perhe -työvälineet ja ohjaustapa toimivat vahvuuskeskeisenä punaisena lankana perheiden elintapaohjauksessa niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin. Näin varmistetaan perheiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja tuetaan aitoa moniammatillista yhteistyötä perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

 

Tutustu Pohjois-Pohjanmaan Lasten lihavuuden alueelliseen hoitoketjuun

 

Tutustu Pohjois-Karjalan alueelliseen lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden hoitoketjuun

 

Banneri

Neuvolan/koulun/kaupungin verkkosivuilla oleva Neuvokas perhe –banneri auttaa perheitä löytämään Neuvokas perhe –verkkosivuille. Tämä taas auttaa menetelmän käyttöä vastaanotolla, kun perhe on mahdollisesti jo vieraillut sivuilla ja vähän jo tutustunut menetelmään.  Bannerin voi tilata meiltä veloituksetta ja muokkaamme sen tarvittaessa juuri oikean kokoiseksi sivuillenne. Yhden mallinen ja näköinen banneri on näkyvissä tässä kuvana.

Neuvokas logo

Vahvistuskoulutuksen järjestäminen

Säännölliset koulutukset tukevat ammattilaisten työtä Neuvokas perhe -menetelmän kanssa. Mikäli alueellanne on toive ja tarve vahvistuskoulutukseen, jossa tuemme ja tsemppaamme menetelmän käyttöä sekä pohdimme kanssanne teille ajankohtaisia perheiden hyvinvoinnin kysymyksiä, ottakaa yhteyttä: elisa.luomaranta@sydanliitto.fi .

Haku

Löytynyt 0 tulokset