Etusivu / 13. Varhaiskasvatuksen ruokailua koskevat lait, määräykset ja suositukset

Varhaiskasvatuksen ruokailua koskeva lainsäädäntö, määräykset ja suositukset

Varhaiskasvatuksen ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamista ohjaavat varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman arvoperusta, oppimiskäsitys, laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen alueet ja toimintakulttuuri, perusopetuslaki sekä ruokailu- ja ravitsemussuositukset.