Hyppää sisältöön
Etusivu / Lapsen painon puheeksiotto / Vanhempien kokemuksia lapsen ylipainosta

Vanhempien kokemuksia lapsen ylipainosta

Jokaisen vanhemman kokemus oman lapsen ylipainosta on yksilöllinen ja jokainen tilanne erilainen.  Usein vanhempaa helpottaa, jos hän kuulee, millaiset asiat ovat muita helpottaneet tilanteessa eteenpäin tai joku muu vahempi on sanoittanut sitä, mitä itsekin ajattelee tai tuntee. Tähän artikkeliin on koottu vanhempien kokemuksia täällä Suomessa sekä tutkimusnäyttöä muualla tehdyistä tutkimuksista. Vanhempien erilaisten kokemusten tunnistaminen auttaa ammattilaista ymmärtämään vanhempien käytöksen taustalla olevia syitä, mutta edelleen paras keino edetä asiassa on kysyä kunkin vanhemman omat ajatukset ja toiveet tilanteen eteenpäin saamiseksi.

Neuvokas perhe -tiimi, Suomen Sydänliiton lapsiperhetiimi
Julkaistu 5.10.2020
Päivitetty 8.11.2022

Perheiden kokemuksia 

Vanhemmat kaipaavat yksilöllisiä ratkaisuja tilanteeseensa. Usein perhettä kuormittaa arjessa asia, johon vanhemmat toivovat ensin tukea, jotta voimavaroja jäisi myös muiden asioiden edistämiseen. Jokainen vanhempi kaipaa kokemuksen, että joku hyväksyy ja ymmärtää häntä vanhempana.  

Millaista tukea tai tietoa vanhemmat toivovat? 

  • Ymmärrystä siihen, että lapset ovat erilaisia ja tilanteet ovat erilaisia 
  • Konkreettisia vinkkejä, joita voi muovata omaan arkeen sopivaksi
  • Vertaistukea muilta, jotka ovat samassa tilanteessa 
  • Verkosta tietoa, johon voi tutustua omatahtisesti 

Vanhemmat kokevat, että lihavuuteen ei yhteiskunnan tasolla yhdistetä juuri mitään hyvää, vaan viestintä on syyllistävää ja negatiivista. Vanhemmat saattavat tuntea syyllisyyttä oman lapsen ylipainosta ja tunnistavat oman roolinsa, mutta epäröivät keskustella siitä. Keskeinen teema vanhempien keskusteluissa ja kokemuksissa oarmollisuus itseä ja lasta kohtaan. Vanhemmat kaipaavat hyväksyntää, ymmärretyksi tulemista, keskustelua ja oman perheen arkeen sopivien ratkaisujen hakemista.  

Eniten vanhemmat kaipaavat tukea ja neuvoa lapsen kiusaamiseen ja itsetuntoon liittyvissä asioissa. Mitä tehdä, jos oma lapsi haukkuu itseään painonsa vuoksi tai tulee kiusatuksi? Meidän jokaisen aikuisen tärkein tehtävä on suojata lapsen tunnetta siitä, että hän ja hänen kehonsa kelpaa juuri sellaisenaan, kun on. Työtä kannattaa tehdä yhdessä lapsen kanssa miettimällä ja pohtimalla, mitä kaikkea lapsi osaa, mihin pystyy, missä on hyvä. Näitä työvälineitä löytyy sivuiltamme mm. Minä olen hyvä- tehtävän avulla tai Minun kehoni – tehtävällä. Ehkä voitte yhdessä katsoa Minä olen supersankari – videon ja jutella, mitä ajatuksia lapselle siitä herää. Vahva itsetunto ja taito nähdä itsensä onnistuvana on jokaisen lapsen oikeus. 

Vanhempien omat ajatukset saattavat keskittyvät asioihin, joita pitäisi tehdä arjessa paremmin, ja liian vähälle huomiolle jäävät ne asiat, jotktoimivat. Vahvistamalla hyviä asioitavahvistaa myös samalla tunnetta, että on osaava ja hyvä vanhempi. 

Suomessa neuvola- ja kouluterveydenhuolto seuraa lapsen kasvua ja kehitystä. Siellä asian puheeksi ottaminen on tärkeää, jotta oikeanlainen apu saavuttaa perheen. Vanhempien kannattaa sanoittaa, miten he toivovat tulevansa kohdatuksi tai miten lapsen ylipainosta keskustellaan ja kenen kanssa. 

Mitä tutkimukset sanovat?

Tutkimusten mukaan vanhemmat kokevat arkuutta käsitellä lapsen ylipainoa, koska he pelkäävät, että heitä syytetään tilanteesta ja he haluavat suojella lapsen itsetuntoa. Vanhemmat toivovat, että työntekijällä oriittävästi aikaa, taitoja ja resursseja asian edistämiseen. Erityisesti vanhemmat kaipaavat ei-tuomitsevaa ilmapiiriä ja mahdollisuutta eri asiantuntijoiden tukeen tilanteen mukaan. Usein vanhemmat halusivat myös suojella lapsen itsetuntoa ja taustalla oli pelko syömishäiriöstä, joten vanhemmat toivoivat lapsen ylipainokeskustelua vain aikuisten kesken. Kasvukäyrät vanhemmat kokivat käytännöllisiksi ja toimiviksi työvälineiksi asiasta keskustellessa. 

Usein vanhemmilla ei ole kyse siitä, etteivätkö he halua sitoutua koko perheen elintapojen muokkaamiseen tai lisäkäynteihin. Esteeksi nousee käytännön ongelmat; työajat, muut kilpailevat vaatimukset ajankäytölle ja esimerkiksi kulkuyhteyksiin ja kulkemiseen liittyvät haasteet. Vanhemmat myös pohtivat, miten säilyttää hyvät elintavat ympäristössä, missä perhe asuu. 

Vanhempia motivoi herkemmin lapsen hyvinvointiin ja onnellisuuteen liittyvät syyt, kuin lihavuuden sairausriskien kertominen. Vanhemmat eivät aina tunnista oman lapsen ylipainoa, joten he usein tarvitsevat aikaa asian käsittelyyn. Kokemus yhteiskunnan asenteesta lapsen ylipainoon liittyen, sekä vanhemman omat kokemukset omasta kehosta tai painosta vaikuttavat siihen, miten valmis vanhempi on tunnistamaan tai käsittelemään lapsen ylipainoon liittyvää teemaa.  

Erityislasten vanhemmat tai ne, joiden lapsi oli hyvin valikoiva syömisten suhteen, kokevat enemmän haastetta terveiden elintapojen toteuttamiseenIsovanhemmat koettiin sekä tukijoina että mahdollisina haasteina, kun vanhemmat pohtivat oman lapsen ylipainoa. Mikäli isovanhemmat mitätöivät vanhempien yrityksiä muuttaa perheen elintapoja, sillä oli vaikutuksia vanhemman motivaatioon ylläpitää terveitä elintapoja.  

Tietoa siitä, miten olisi hyvä syödä tai liikkua vanhemmat kokevat omaavansa, mutta myös tietoon liittyviä tarpeita osa vanhemmista nostaa esilleHaasteena on, miten toteuttaa ne omassa arjessa. Hyvät aikomukset oli vaikea viedä omaan arkeen, vaikka asiaa pidettiin tärkeänä. Kokemus kiireestä ja vanhemmuustaitojen puutteet erityisesti rajoittamiseen ja arjen rutiineihin nousivat esteiksi. Vanhemmat nostavat esille, että muilta vanhemmilta saadut vinkit arjen käytännön haasteisiin auttaisivat heitä.  

Neuvokas perhe kehittää ylipainoisen lapsen perheiden vertaistukea sekä paremmin heille räätälöityjä palveluita. Tavoitteena on tehdä tuesta ja palveluista perhelähtöisempiä.  

Mitä ajatuksia aihe sinussa herättää? Laita meille viestiä sähköpostiimme, miten perheitä voisi sinun mielestäsi tukea tai jos haluat keskustella aiheesta. -> neuvokas@sydanliitto.fi

 

 

 

Lue seuraavaksi

Ideakortit
Tehtävät
Materiaaleja
Uutiskirje