Hyppää sisältöön
Etusivu / Lapsen painon puheeksiotto / Vastuullisempaa painopuhetta – painokeskeisyydestä hyvinvointikeskeisyyteen

Vastuullisempaa painopuhetta – painokeskeisyydestä hyvinvointikeskeisyyteen

Lihavuuden stigman vaikutukset näkyvät kaikkialla terveydenhuollossa ja mediassa. Tietoisuus sen vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin on lisääntynyt ja samalla luonut paineita painosensitiivisempään toimintaan erityisesti terveydenhuollossa. Terveydenhuollossa painopuheella on toki hyvä tarkoitus – hyvinvoinnin lisääminen. Mutta lisääntyykö hyvinvointi painopuheen avulla? Koska paino pitää ottaa puheeksi? Ja miten?

Marjaana Kauranen, Terveyden edistämisen ja viestinnän asiantuntija
Julkaistu 7.3.2023

Ammattilaisen omat asenteet ja ajatukset 

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen olisi hyvä tarkastella omaa keho-, paino- ja ruokasuhdettaan sekä asenteitaan lihavuuteen. Vääristyneet asenteet ja ajatukset välittyvät helposti kohtaamisessa eteenpäin ja voivat heijastua haitallisesti asiakastilanteeseen. Ajatteletko, että paino-ongelmat ovat vain seurausta tahdonvoiman puutteesta? Ratkaistaanko paino-ongelmat noudattamalla lautasmallia ja kuluttamalla enemmän kuin syö? Vai näetkö inhimillisen kärsimyksen painokilojen alla?
Omaa keho-, paino- ja ruokasuhdetta voi tarkastella kysymällä itseltään esimerkiksi mitä ajatuksia ja tunteita herää, kun joku pyytää yllättäen astumaan vaa`alle, jätät liikuntasuorituksesi väliin tai palaverissa tarjotaankin kakkua. Tietoisuuden lisääminen omasta ruoka- ja kehosuhteesta tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää opittua voimavarana työssä. Oivallus omista puutteista ja keskeneräisyydestä luo pohjaa oman ja toisten kehon ja ruokasuhteen lempeälle ja arvostavalle kohtaamiselle.

Lapsen painon puheeksiotto

Lapsen paino on herkkä asia ja onkin hyvä pohtia, miten siitä puhuu esimerkiksi neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Tietävätkö asiakkaat miksi lasta mitataan ja punnitaan? On hyvä kertoa lapselle ja vanhemmille, että kaikkien lasten kasvua seurataan. On aina parempi puhua kasvun seurannasta kuin painokontrollista. Kasvunseuranta antaa laajasti tietoa lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista. Jos painon vuoksi täytyy miettiä perheen arjen valintoja, keskustelu aloitetaan lapsen hyvinvoinnin teemoilla. Elintapamuutosten tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin tukeminen ja terveys. Kasvun seuranta on tärkeää ja tavoitteena on lapsen hyvinvointi ja terve tulevaisuus

Mistä sitten voi puhua? Kaikesta painon taustalla olevasta: ”Miten teillä voidaan?”, ”miten arki sujuu?”, ”mistä lapsi nauttii?”. Ei tarvitse puhua painosta, tukeakseen perhettä lapsen painoon liittyvissä asioissa. Lisää puheeksioton tukea saat oppaastamme Lapsen-painon-puheeksiotto.pdf (neuvokasperhe.fi)
Vanhemmalle tulisi jäädä päällimmäiseksi tunne, ettei hänen vanhemmuuttaan arvioida lapsen painon vuoksi, vaan häntä arvostetaan ja kunnioitetaan. Neuvokas perheen Huoneentaulu työpaikkasi seinällä muistuttaakin hyvistä toimintatavoista teeman ympärillä.
Neuvokas_huoneentaulu_PDF.pdf (neuvokasperhe.fi)

Lapsen kehon arvostus

Kehosuhteella on iso rooli siinä, miten toimimme ja käyttäydymme suhteessa painoomme ja syömiseen, myös mielenterveyteen liittyen. Samalla lapset kasvavat hyvin ulkonäkökeskeisessä maailmassa. Aikuisilla on tärkeä rooli olla tukemassa lasten terveen kehosuhteen kasvua. Se, miten itsestämme ja muiden kehoista lapsille puhumme, vaikuttaa siihen, miten lapsi suhtautuu itseensä ja omaan kehoonsa. Aikuisten neutraali, myönteinen sekä itseä ja muita kunnioittava kehopuhe auttaa lapsia kasvamaan hyvinvoiviksi ja oman arvonsa tunteviksi aikuisiksi. Vastaanotoilla onkin erityisen tärkeä korostaa lapsen vahvuuksia ja tukea lapsen positiivista suhdetta omaan kehoonsa. Kaikille tulisi tulla kokemus siitä, että ” Minä olen ainutlaatuinen. Omanlaisenani juuri oikeanlainen”. Vanhempiakin kannattaa ohjata lasten kehosuhteen tukemiseen. Täältä löytyy vinkit vanhemmille lapsen kehotyytyväisyyden tukemiseen.  6 vinkkiä miten tukea lapsen kehotyytyväisyyttä  – Neuvokas perhe

Jokainen perhe on erilainen ja omanlainen, niin myös ratkaisut

Mitä ammattilainen voi tehdä? Empaattisuudella ja pystyvyyden tunteen vahvistamisella ollaan jo pitkällä. Jokainen vanhempi haluaa parasta lapselleen ja syyllistäminen tilanteesta ei toimi koskaan. Vanhemman kokemusta hyvästä vanhemmuudesta kannattaa aina vahvistaa.
Tärkeintä kaikessa kohtaamisessa onkin luottamuksellisen suhteen rakentaminen. Sensitiivistenkin asioiden puheeksiottaminen helpottuu molemmin puolin.
Vastaanottotilanteessa on tärkeää kysyä hyviä kysymyksiä eikä olettaa. Hyvä on myös muistaa, että perheen arki on tässä ja nyt eikä ohjeistukset voi rakentua ajatukselle, että tämä tilanne muuttuu.

 

Lähteet:
Lihavuuden stigman vähentäminen edellyttää eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja -käytäntöjä | Tieto käyttöön (tietokayttoon.fi)
Lapsen-painon-puheeksiotto.pdf (neuvokasperhe.fi)

Miten-siitä-painosta-sitten-pitäisi-puhua.pdf (syomishairioliitto.fi)

 

 

Lue seuraavaksi

Ideakortit
Tehtävät
Materiaaleja
Uutiskirje