Hyppää sisältöön

OSA 2. Taito, jonka haluamme oppia

Onko arkisissa tavoissanne jokin sellainen asia, jota haluaisitte parantaa? Tai uusi taito, jonka haluaisitte opetella yhdessä? Tässä osuudessa pohditaan näitä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä monenlaisia taitoja, joita voitte opetella yhdessä.

Arjen tarkastelun jälkeen

Toivottavasti löysitte edellisessä osiossa asioita, joista teidän perheessä nautitaan. Ja asioita, jotka teillä sujuvat hyvin. Näistä kannattaa pitää kiinni ja tehdä niitä jatkossakin.

Entä löysittekö jonkin osa-alueen, johon haluaisitte kokeilla muutosta? Tai taidon, jota haluaisitte opetella yhdessä? Pieniä kokeiluja voi tehdä koko perheen voimin. Tai päättää yhdessä miten harjoitellaan uuden taidon ja tavan oppimista

Aiheita, joihin voi esimerkiksi etsiä muutosta:

  1. Perheen yhteinen liikkuminen: Mihin kohtaan viikosta sitä voisi lisätä? Mikä olisi hauskaa kokeilla?
  2. Ateriarytmi säännölliseksi. Mitä pitäisi lisätä, että ateriarytmi olisi säännöllisempi?
  3. Kasvisten käytön lisääminen. Mitä tapoja voisi kokeilla, että kasviksia kuluisi enemmän?
  4. Peliaika hallintaan. Miten rajata ruutuaikaa riitelemättä?
  5. Unta ja rauhallista aikaa enemmän. Miten lepoa saataisiin kaikille enemmän?

Kaikista näistä osa-alueista lisää tietoa ja ideoita seuraavissa osioissa. Lapsen kanssa voi miettiä minkä terveyteen liittyvän taidon hän haluaisi oppia. Muksuopin mallin mukaisesti hankalat aiheet ja vaikeudet voidaan kääntää taidoiksi, joita opetellaan. Taitoja voi esimerkiksi olla uusien kasvisten maistaminen, herkkupäiväsopimuksesta kiinnipitäminen tai uuden liikuntamuodon kokeileminen. On tärkeää, että lapsi huomaa, mitä etua tämän taidon oppimisesta hänelle on.

Löytäisittekö yhden taidon, jota lapsi voisi alkaa harjoittelemaan? Tästä lisää luvussa 3.

Muutospolun valinta:

Nousiko teillä selkeästi jokin asia, johon haluatte kokeilla tehdä muutosta?

Jos ei, niin Meidän perheen digikorttia (linkki alla) kannattaa myös kokeilla tilannearvion tekemiseen ja katsoa, löytyykö sen avulla jokin selkeä asia, jota pohtia ja kehittää.

Kannattaa aloittaa yhdestä ja konkreettisesta asiasta.

Meidän perheen muutostoive -taulukko

Mikä on se muutos, jonka haluaisitte toteuttaa arjessanne? Kirjoittakaa muutostoive tähän taulukkoon tai erilliselle paperille.

Tämän muutostoive-taulukon kysymykset auttavat teitä pohtimaan, mitä hyötyä muutoksesta on teille ja mitkä asiat tukevat tämän uuden taidon harjoittelussa.

Ja millaisen ajan harjoittelette, miten seuraatte onnistumista ja etenkin; miten kannustatte toisianne!

Tulostakaa taulukko näkyville esim. keittiöön niin asia pysyy mielessä.

 

Tulosta tästä

 

Supersankarin harjoittelupolku

Perheen muutostoiveen lisäksi voi miettiä, onko lapsella jokin taito, jonka oppiminen helpottaisi arkeanne?

Tämän Supersankarin harjoittelupolun avulla taidon opettelusta tulee hauskempaa! Mitä hyötyä lapselle on taidon harjoittelusta? Mistä minua kehutaan harjoitteluni varrella? Ja mikä tärkeintä: mitä saan palkinnoksi harjoittelustani?

Ohjeita Supersankarin harjoittelupolkuun ja sen käyttämiseen löytyy seuraavasta osiosta.

Tulosta tästä

 

Haku

Löytynyt 0 tulokset