OSA 9. Ylipainoa lapsella?

Lapsen ylipaino on usein herkkä asia. Vanhemmat ja aikuiset joutuvat miettimään miten siitä puhua ja miten käsitellä sitä lapsen kanssa. Tässä osuudessa pohditaan: miten toimia vanhempana, kun omalla lapsella on ylipainoa? Miten tukea lapsen itsetuntoa?