Hyppää sisältöön

Opetusmateriaalit

Nappaa tästä helposti käyttöösi ideoita ja tehtäviä Neuvokas perhe -toimintaan tutustumiseen osana ammattilaisten opetusta.

Kyniä ja koulutustilanne

Webinaarit

Syksyn 2020 ja vuoden 2021 aikana täydennämme koulutuspalveluamme Neuvokas perhe -webinaareilla. Nämä voit tällöin ottaa suoraan opetuskäyttöösi. Teemoina tulee olemaan mm:

 • Mikä on Neuvokas perhe?
 • Miten hyödynnän Neuvokas perhe -välineitä työssäni?
 • Ylipainon puheeksiotto
 • Ruokakasvatuksen työvälineet

Digitaalisia tehtäväideoita

KAHOOT – PELI

 • 10 kysymyksen Kahoot-peli Neuvokas perhe -toimintaan liittyvistä väittämistä esimerkiksi alun virikkeeksi/ lopputestiksi
Peliin!

 

FLINGA – MINDMAPIN LUOMINEN

 • Interaktiivisen mindmapin luominen Neuvokas perhe -teemoista
 • 1 teema=mindmapin osa/pienryhmä (työvälineet, vahvuuskeskeinen elintapaohjaus, vaikuttava elintapaohjaus, ylipainoisen lapsen perheen ohjaus, moniammatillinen elintapaohjaustyö, lasten ruokakasvatus

 

Koulutusporukka keskustelee

Tehtäväideoita luokkahuoneeseen

LEARNING CAFE

 • Teemoina esimerkiksi Neuvokas perhe –työvälineet (nettisivut, digikortit, kuvapankki), vaikuttava elintapaohjaus, vahvuuskeskeinen elintapaohjaus, ylipainoisen lapsen perheen ohjaus, moniammatillinen elintapaohjaustyö, lasten ruokakasvatus

VÄITTELY

Muodostakaa pienryhmät, joille annetaan valmiit mielipiteet Neuvokas perhe – menetelmän teemoista. Lyhyen valmistautumisen jälkeen kaksi ryhmää väittelee teemastaan noin 5-10 minuutin ajan, omaa kantaansa puolustaen.
Puolesta / vastaan – väittelyiden väittämiä esim.

 • ”Vaikuttavassa elintapaohjauksessa muodostetaan aina käynnin lopuksi tarkat tavoitteet.”
 • ”Ylipainosta täytyy puhua lapsen kanssa.”
 • ”Neuvokas perhe –nettisivut ovat tarpeellinen lisä lapsiperheiden elintapaohjaukseen.”
 • ”Neuvokas perhe -ruokakasvatuksen sivut ovat tarpeellinen lisä lasten ruokakasvatukseen.”
 • ”Yksi hyvä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.”
 • ”Ohjaan helposti lapsiperheitä Neuvokas perhe -materiaalin pariin.”

Tehtäväideoita itseopiskeluun

KÄÄNTEINEN LUOKKAHUONE

 • Opiskelijat tutustuvat ennen lähiopetusta neuvokasperhe.fi – ja neuvokasperhe.fi/ammattilaiset sivuihin ja pohtivat niiden käyttöä tulevassa työssään lapsiperheiden parissa (esim. kolme esimerkkitilannetta työtilanteista, jossa käyttäisivät menetelmää hyödyksi).
 • Opiskelijat katsovat videot Neuvokas perhe -kortin käytöstä: sen kertomisesta perheelle ja kaksi erilaista tapaa käsitellä korttia.

 

NEUVOKAS PERHE -MALLI HARJOITTELUSSA

 • Perehdy Neuvokas perhe –menetelmän käyttöön harjoittelupaikassasi. Pohdi parin A4:n verran menetelmän tämän hetkistä käyttöä harjoittelupaikassa sekä sitä, miten menetelmästä voisi olla enemmänkin hyötyä harjoittelupaikassasi.

Koulutuksessa tutustutaan Neuvokas perhe-korttiin

Haku

Löytynyt 0 tulokset