Hyvinvointioppiminen
Hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä taitoja opitaan kaiken ikäisenä. Tästä materiaalipaketista löydät ideoita ja tehtäviä keskeisten elintapoihin liittyvien sisältöjen käsittelyyn ja oppimiseen.

Hyvinvointioppiminen on laaja käsite, johon kuuluu paljon myös mm. sosiaalisia ja vuorovaikutuksen taitoja. Tässä kokonaisuudessa käsitellään elintapoja ja niiden kautta syntyviä arjen valintoja, joiden avulla voi vaikuttaa paljon omaan hyvinvointiin. Tunnetaitoja, mielenhyvinvointia ym. lisämateriaaleja löytyy linkkien välityksellä.