Hyppää sisältöön
3-5v 5-7v Moniammatillinen yhteistyö Ruokakasvatuksen kehittäminen Ruokapalveluyhteistyö

Makuaakkoset-diplomi® päiväkodeille

Makuaakkoset-diplomi® on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän ruokailun edistämisestä. Se edistää yhteistyötä päiväkodin, ruokapalveluntuottajan ja kodin välillä sekä auttaa näkemään, missä on onnistuttu ja mitä asioita tulisi kehittää. Sivusto sisältää paljon vinkkejä ja kattavan tukiaineiston.

Julkaistu 16.12.2019
Päivitetty 31.3.2023

Valmistelut ja materiaalit

  • Tutustuminen Makuaakkoset -diplomin sivustoon (tausta-aineistot, harjoittelumahdollisuus ja testi)
  • Asianomaisten henkilöiden/tahojen innostaminen diplomin hakemiseen yhteistyössä
  • Diplomityöryhmän kokoaminen, tapaamisajankohttien sopiminen ja toimeen ryhtyminen

Tehtävän toteutus

  • Makuaakkoset-diplomi® suoritetaan yhteistyössä päiväkodin kasvatushenkilöstön ja ruokapalvelun kanssa. On suositeltavaa, että työryhmässä on huoltajien ja mahdollisuuksien mukaan myös neuvolaterveydenhuollon edustus.
  • Diplomin suorittaminen perustuu itsearviointiin ja jatkuvan toiminnan kehittämisen ajatukseen. Sen vuoksi diplomi on voimassa kolme vuotta sen suorittamisesta. Diplomi on päiväkotikohtainen ja sen hinta on 95 € (+ alv) kolmen vuoden ajalta/päiväkoti.
  • Diplomisuoritus tehdään sähköisesti osoitteessa makuaakkosetdiplomi.fi. Testiä voi myös harjoitella ennen sen suorittamista.

Käyttäjäkokemus

”Makuaakkoset-diplomin® suorittamisen myötä yhteistyö ruokapalvelun kanssa lisääntyi. Käymme usein yhdessä keskusteluja päiväkodin ruokaan ja ruokailuun liittyvistä asioista. Meille varhaiskasvattajille Makuaakkoset-diplomi toi luottamusta omaan osaamiseemme ruokakasvatuksessa ja hyvän mielen toiminnastamme sen edistämisessä.

Huoltajille Makuaakkoset-diplomi on konkreettinen osoitus siitä, että otamme päiväkotiyhteisönä ruokakasvatuksen, -kulttuurin ja terveelliset elämäntavat tärkeänä osana varhaiskasvatustyötä. Yhtenä esimerkkinä muutoksesta on se, että Makuaakkoset-diplomijuhlassa tarjotut, kauniisti esille laitetut ja hauskasti pilkotut, kasvikset ja hedelmät sekä hedelmäsmoothiet ovat jääneet elämään päiväkodin juhlien tarjoiluina. Lapset ovat toivoneet niitä keksien tai karkkien sijaan vastaavissa tilanteissa.”

Anita Tanttu, Varhaiskasvatusyksikön johtaja, Lahelan tertun päiväkoti, Tuusula

Taustaa

Makuaakkoset-diplomi® on päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän ruokailun edistämisestä. Diplomi on osoitus siitä, että päiväkodissa huolehditaan päiväkotiruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Diplomi kertoo myös hyvästä yhteistyöstä. Diplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry.

Diplomin tavoitteena on kohottaa päiväkotiruokailun arvostusta ja nostaa se näkyväksi osaksi koko päiväkodin yhteistä toimintaa. Diplomin kysymyssarja antaa myös vinkkejä päiväkotiruokailun  toteuttamiseen ja kannustaa kehittämään parantamista edellyttäviä asioita.

Lähde


Kaipaatko lisää käytännön vinkkejä ja ideoita lasten ruokakasvatukseen?

Kurkkaa ruokakasvatuksen ideapankkiin 


Kaipaatko tietoa ja työkaluja lasten ruokakasvatukseen?

Kurkkaa ruokakasvatuksen tietopankkiin

Lue seuraavaksi

Ideakortit
Tehtävät
Materiaaleja
Uutiskirje